Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC)

El Govern ha presentat el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC) a l’auditori del Palau de la Generalitat, que ha coordinat el doctor Javier Martin Vide, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona.

 

El TICCC aplega un recull exhaustiu de la recerca científica sobre aquesta temàtica existent a Catalunya, fruit de la participació de 140 autors i 40 revisors procedents de les principals universitats i centres de recerca del país. En aquest sentit, el TICCC pretén facilitar la transferència de coneixement rigorós, de forta base científica, als responsables de la presa de decisions.

 

Amb una clara vocació de servei públic i un caràcter independent des del punt de vista científic, el document descriu les principals evidències del canvi climàtic a Catalunya i formula recomanacions estratègiques, elaborades pels autors dels diversos capítols, per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i adaptar els sistemes naturals i humans als efectes del canvi climàtic.

 

L’evolució del canvi climàtic i dels seus efectes al nostre país

 

Segons recull el TICCC, Catalunya experimentarà un augment de la temperatura de 0,8°C aquest decenni i de 1,4°C cap al 2050 (respecte a la mitjana del període 1971-2000), i una possible disminució de la precipitació cap a mitjans del segle XXI.

 

D’altra banda, tots els escenaris climàtics apunten a un augment de les temperatures extremes, les onades de calor, així com les nits tropicals (especialment al litoral i prelitoral), les nits i els dies càlids, i la durada de les ratxes seques. També hi ha evidència d’un augment de la torrencialitat i de la freqüència dels dies amb pluges molt intenses.

 

Pel que fa als ecosistemes, aquests podrien veure superada la seva capacitat de resiliència i el seu funcionament i estructura, afectant la provisió dels serveis que ens ofereixen i que són essencials per al funcionament de l’economia i la societat catalanes.

 

Alhora, el dia a dia dels catalans podria veure’s afectat amb l’agreujament dels efectes de la contaminació atmosfèrica a causa de l’augment de la temperatura, entre altres impactes. L’informe també posa de manifest importants impactes sobre el litoral (amb afectacions, entre altres, a l’activitat turística i les infraestructures portuàries i urbanes) i destaca com l’increment de la temperatura de l’aire, la reducció progressiva de la pluviometria, juntament amb un augment de la seva irregularitat, són elements preocupants que afecten directament el sistema agroalimentari català.

 

El document constitueix un excel·lent referent pel que fa a la regionalització de les anàlisis i projeccions sobre l’escalfament global fetes a escala mundial i europea per institucions com el Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) o l’Agència Europea del Medi Ambient. Catalunya va ser pionera en aquest esforç de regionalització amb l’impuls, l’any 2005, del Primer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (la segona edició del qual es va publicar l’any 2010).

El prototip del seient RESEAT s’exposarà a la Fira Orgatec

El Projecte de Demostració d’Economia Circular RESEAT es basa en la reutilització de seients d’automòbils fóra de d’ús.

 

A més del Clúster Habic, en aquesta fira Orgatec també exposarà les empreses basques Akaba Enea, Eun Group, Ofita, Ondarreta, Sellex i Sokoa.

 

A partir d’avui i fins al 29 d’octubre, el Clúster Habic exposarà a la fira Orgatec de Colònia (Alemanya) el prototip del nou seient RESEAT. Els assistents a la principal fira del món de mobiliari creatiu d’oficina podran veure un model d’aquest seient reutilitzat, manufacturat a partir de seients de vehicles fora d’ús, recollits en centres de desballestament.

 

RESEAT es un seient còmode i d’alta qualitat, que manté els moviments del seient original. Després d’extreure el seient i sotmetre’l a la neteja i higienització, se li inserta una estructura de tub metàl·lic realitzat amb acer inoxidable, material fàcilment reciclable.

 

RESEAT es part d’un Projecte de Demostració d’Economia Circular finançat pel programa europeu FEDER i per Ihobe, la Societat Pública de Gestió Ambiental del Govern Basc. Els participants en el projecte són Algon, Ideilan, Icaza, Econia, Zicla i Habic.

 

Al tractar-se d’un seient realitzat mitjançant la reutilització de peces i elements de rebuig, els quals mantenen la seva operativitat, ens trobem davant d’un projecte que estalvia la màxima quantitat de recursos possible. Aquesta pràctica és la opció preferida en la gestió de residus.

 

El projecte RESEAT retira, a més, grans quantitats de residus dels abocadors, ja que aquest hauria estat el destí final dels seients no aprofitats quan un vehicles deixa de tenir ús.

 

A més del Clúster Habic, a la fira exposen també set empreses associades: Akaba, Enea, Eun Group, Ofita, Ondarreta, Sellex i Sokoa, cada una amb un stand propi.

 

Què és Orgatec

 

Orgatec és la principal fira de mobiliari d’oficina i col·lectivitats del món. Es tracta d’una fira biennal que té lloc a Colònia. Els assistents a la fira tenen la possibilitat de conèixer les noves tendències en mobiliari d’oficina i instal·lacions a més de solucions innovadores per millorar l’ambient de treball.

Residus de vehicles elèctrics: Nou repte per als centres de tractament per a vehicles fora d’ús.

A Catalunya circulen al voltant de 3,3 milions de turismes i a tot l’Estat Espanyol al voltant de 22 milions (Idescat 2014). Aquests vehicles tenen una vida útil aproximada de 10 anys; per tant, en algun moment passen a ser un producte no desitjat i en conseqüència, es converteixen en residus.

Els vehicles fora d’ús són residus perillosos (contenen en el seu interior gran quantitat de residus perillosos) i el seu tractament està regulat pel RD1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil. Aquest legislació obliga, entre altres coses, que la baixa d’un vehicle fora d’ús hagi d’estar tramitada a través d’un Centre Autoritzat de Tractament (CAT), el qual assegura una correcta gestió ambiental d’aquest residu.

Quan un vehicle fora d’ús (VFU) es recepciona en un CAT, aquest és sotmès, primerament, a un conjunt d’operacions de tractament que asseguren la seva descontaminació, és a dir, l’extracció de tots aquells residus perillosos que conté (olis de motor, combustible, fluids d’aire condicionat, bateria,…). Un cop ja extrets, es considera que el VFU ja està descontaminat, es passa al següent procés, consistent en el desballestament, on s’extrauen els residus no perillosos, així com, totes aquelles peces que, pel seu bon estat, poden tornar-se a introduir al mercat com a peces de segona mà, amb màxima garantia.

A Catalunya existeixen actualment 155 CATs, el 80% dels quals, que representa el 90% del volum de tractament, es troba associat a través d’AETRAC (Associació d’Empreses de Tractament de vehicles fora d’ús de Catalunya). AETRAC, amb els seus objectius, ha aconseguit que els seus CAT siguin empreses altament qualificades, que aporten la seguretat mediambiental requerida i capdavanteres en la gestió dels residus. Enrere queden els antics anomenats “desguassos” i les imatges impactants de cementiris de vehicles.

Pel que fa al número de VFU recepcionats en els CAT, l’any 2014 es van donar de baixa 130.248 vehicles a Catalunya i 690.546 a l’Estat Espanyol (dades DGT). D’aquestes baixes, segons dades d’AETRAC, en els centres CAT de Catalunya, 79 van ser de vehicles elèctrics i híbrids (per tant, els elèctrics i híbrids amb prou feines van ser el 0,06% del volum gestionat).

Pel que fa al tractament dels vehicles convencionals i els vehicles elèctrics/híbrids, la diferència es troba en els residus que contenen, concretament, en el combustible i en la bateria. Com s’ha comentat anteriorment, en un CAT els VFU es sotmenen a operacions de descontaminació i de desballestament. En aquestes operacions, uns dels principals residus generats són els combustibles i la bateria del vehicle. En el vehicle híbrid i elèctric, la no presència de combustible, fa que, la quantitat de residu perillós d’un VFU disminueixi. Pel que fa a les bateries, en el cas dels vehicles tradicionals és de Pb-àcid (plom-àcid); per contra, en els vehicles híbrids i elèctrics, les bateries són de Ni-Cd (níquel-cadi), NiMH (níquel-metall-hidrur) i Li-ió (liti-ió).

Aquesta diferència de composició en les bateries, té diferents conseqüències. La primera d’elles és que, en el cas de les bateries Pb-àcid estan catalogades com a residu perillós i a més, la legislació ADR de transport, també la considera producte perillós. En canvi, en les bateries de vehicles híbrids i elèctrics, les consideracions de perillositat (tant com a residus, com de transport, són diferents i variades).

Això doncs implica que: la manipulació, el temps màxim d’emmagatzematge dels residus, el tipus d’emmagatzematge, els requisit de transport, les mesures i el tractament d’aquestes bateries com a residu, siguin diferents. Per tant, els CAT han de ser coneixedors de les diferents situacions, així com, han d’estar preparats per a donar compliment als requisits que se’n deriven.

Que els CAT estiguin degudament condicionats, farà que, aquelles bateries dels vehicles híbrids i elèctrics que ja no serveixin, és a dir, siguin un residu, puguin ser extretes, emmagatzemades i transportades en les millors condicions per a la seva gestió final, en un altre gestor de residus especialitzat en gestionar bateries.

Els tractaments final al que es sotmet a aquestes bateries són principalment dos: processos piro-metal·lúrgics i processos hidro-metal·lúrgics. Els processos piro (recuperació a alta temperatura) i hidro (processos químics-aquosos) es diferencien en l’objectiu. Els primers tenen com a objectiu recuperar metalls valuosos (cobalt i níquel) i el hidro la recuperació del Li.

Com que actualment es venen més vehicles híbrids que elèctrics, es reciclen més bateries NiMH, així el procés piro té major avantatge, ja que pot reciclar Li-ió, com NiMH (cal tenir present que juga paper important el preu metalls).

Però a més, els CAT juguen un rol fonamental en la reincorporació d’aquestes bateries al mercat, ja que, aquelles que no són inservibles i per tant, considerades residus, bé poden ser posades directament de nou al mercat com a peça de segona mà o bé, poden ser derivades a la industria de la revalorització, que les pugui recondicionar per a ser venudes com a peça remanufacturada. L’èxit d’aquesta diferenciació i, per tant, d’aconseguir un major índex de reciclatge i recuperació, passa perquè els CAT continuï essent una peça fonamental en el teixit empresarial de la indústria de l’automòbil, incorporant les peces dels vehicles híbrids i elèctrics com una nova oportunitat empresarial. Però per a que això pugui ser possible, cal que la comunicació fabricant de vehicles i peces amb el CAT; així com, la comunicació entre el CAT i la empresa de revalorització i gestió de residus final també sigui màxima i constant.

Treballant en aquesta direcció, estarem treballant en el sentit d’una economia circular, on els residus han de ser percebuts com a recursos i per tant, els gestors de residus (entre ells els CAT), són una baula fonamental en aquest esperat model econòmic.

Els residus, font de riquesa. Ara més a prop amb residurecurs.cat

Que els residus són una font de riquesa ja fa temps que ho sabem. Que és una font de riquesa amb molt camí per a recórrer, ho estem començant a descobrir. I la novetat és que s’estan començant a aplicar tècniques de mercat i les eines d’Internet i les xarxes socials.

 

En un moment en què l’Economia Circular, entesa com l’economia industrial que tracta d’evitar cap desaprofitament material i energètic i busca una disminució de la contaminació emesa, i en el qual els fluxos de materials són de dos tipus, els nutrients biològics (dissenyat per tornar a entrar a la biosfera de forma segura) i nutrients tècnics (dissenyats per circular aportar alta qualitat en el sistema de producció) està en boca de tots, la seva filosofia es podria reduir a: “Els teus residus són els meus recursos”, entenent els residus com a recurs clau de l’economia industrial i com a font de matèries primeres secundàries.

 

Recentment l’Agència de Residus de Catalunya ha posat en marxa una plataforma en línia, anomenada residurecurs.cat, i que està basada en el concepte de Marketplace. Aquesta web està adreçada a tot el teixit empresarial amb l’objectiu de promoure l’activitat econòmica i empresarial, i fomentar la reutilització i el reciclatge de residus, la competitivitat, la internacionalització i la formació en temes mediambientals.

 

residusrecurs

 

En aquesta nova aplicació, s’aposta per una evolució de la coneguda Borsa de Subproductes de Catalunya (BSC), que s’ha renovat per tal de millorar les prestacions als usuaris i adaptar-se a les novetats en el camp de la gestió de residus, tot mantenint les funcions per a les quals es va crear originalment :

  • Facilitar la reutilització i el reciclatge dels residus.
  • Evitar el tractament i l’eliminació final dels residus.
  • Posar en contacte oferents i demandants del sector industrial.
  • Reduir les despeses mediambientals de les empreses.

Es poden anunciar tot tipus de recursos sobrants, independentment de si són l’objecte principal o secundari del procés de producció. Per aquest motiu, la tipologia d’anunci que es penja de l’aplicació inclou categories per a residus procedents de processos de producció, restes d’existències, necessitats de matèries primeres, maquinària, envasos, mobiliari i altres objectes, així com la categoria de cap condició de residu i la de subproducte .

 

Per a millorar les prestacions dels usuaris també s’incorpora una eina que permet filtrar els anuncis per distància, facilitant així la tasca de cerca. D’altra banda, s’inclou un servei de missatgeria intern, que permet el contacte privat entre empreses i agilitza el procés de negociació i de tancament d’acords entre interessats.

 

En col·laboració amb l’associació pública-privada EIT Raw Materials de l’European Institute of Innovation & Technology, i amb altres organitzacions expertes en el camp de les matèries primeres (primàries i secundàries), la Borsa de Subproductes de Catalunya (BSC) està en continu estudi de tota la cadena de valor de les matèries primeres, des de l’exploració, l’explotació i el processament sostenible, fins al reciclatge i la substitució d’aquestes matèries primeres per residus (llavors anomenats subproductes), donant prioritat a l’estudi dels metalls i les matèries primeres crítiques.

 

Necessitats detectades de les empreses usuàries

• Anunciar més materials, amb informació més detallada.

• Més dinamisme, facilitar la recerca de proveïdors i clients.

• Possibilitat de poder contactar i negociar fàcilment entre les empreses.

fletxa

Solucions aportades per www.residurecurs.cat

• Possibilitat de fer anuncis més detallats, amb fotografies i noves categories de recursos: restes d’estoc, maquinària, envasos, mobiliari i objectes, etc.

• Oferir un perfil d’usuari per a poder gestionar els anuncis propis i les dades com a usuari, guardar els seus anuncis favorits i contactar proactivament amb qui s’ha interessat pels seus anuncis.

• Missatgeria integrada dins de la plataforma i accés a dades de contacte.

 

Com a característiques que heu de conèixer, per a l’ús de residurecurs.cat:

  • Es tracta d’un servei públic i gratuït.
  • Únicament poden publicar anuncis, aquelles empreses que es registren amb un CIF i que es donen d’alta en l’aplicació.
  • La privacitat de dades de les empreses, només són accessibles per a usuaris avançats residurecurs.cat és una eina potent i innovadora, nascuda per a ajudar ales empreses en la recerca de subproductes o en la gestió dels seus materials sobrants cap a altres empreses que en puguin treure profit material.

Aquesta iniciativa s’engloba dins del marc de l’ampliació de la col·laboració entre empreses i institucions per assolir, entre tots, una economia més eficient i més sostenible.

ECONIA i el projecte COOP2020, present a la ruta per les oliveres a Cambrils

ECONIA i el projecte COOP2020, present a la ruta per les oliveres i la fabricació de l’oli nou, a Cambrils.

 

Una vuitantena de persones han viscut aquesta tarda de dissabte una interessant i educativa experiència en el marc de les “Jornades Gastronòmiques amb Oli Nou d’oliva verge extra”, a Cambrils.

 

La gran majoria d’assistents, famílies senceres amb nens, han participat en una activitat anomenada “De ruta per les oliveres”, un recorregut a peu que els ha donat l’oportunitat de veure i viure en directe tot el camí que fa l’oliva des que cau de l’arbre fins que es plega i es converteix en oli; aquest preuat, saborós i aromàtic líquid que caracteritza la nostra cuina mediterrània.

 

De forma paral·lela a la visita guiada per conèixer el procés de fabricació de l’oli, s’ha presentat per part d’ECONIA, el projecte LIFE + COOP 2020. En la visita a la finca on s’han recollit les olives, finca en què es desenvolupa part del projecte, s’ha pogut mostrar el mini-molí eòlic així com les plaques solars, instal·lades per a l’obtenció d’energia per al bombament d’aigua de reg. S’han mostrat també les parcel·les destinades a la producció dels cultius energètics. Amb aquestes instal·lacions pilot com a mostra, s’ha pogut explicar als visitants el funcionament i usos dels equips instal·lats, així com els objectius generals del projecte i els resultats esperats del mateix.

 

Gran part dels assistents a la visita ha mostrat un gran interès pel projecte COOP 2020, realitzant preguntes concretes sobre els resultats obtinguts fins al moment, aplicabilitat en altres parcel·les, entre d’altres aspectes. S’ha lliurat un gran nombre de fulletons informatius, així com facilitat contactes dels socis del projecte, per interessos de particulars.[:es]Una vuitantena de persones han viscut aquesta tarda de dissabte una interessant i educativa experiència en el marc de les “Jornades Gastronòmiques amb Oli Nou d’oliva verge extra”, a Cambrils.

 

La gran majoria d’assistents, famílies senceres amb nens, han participat en una activitat anomenada “De ruta per les oliveres”, un recorregut a peu que els ha donat l’oportunitat de veure i viure en directe tot el camí que fa l’oliva des que cau de l’arbre fins que es plega i es converteix en oli; aquest preuat, saborós i aromàtic líquid que caracteritza la nostra cuina mediterrània.

 

De forma paral·lela a la visita guiada per conèixer el procés de fabricació de l’oli, s’ha presentat per part d’ECONIA, el projecte LIFE + COOP 2020. En la visita a la finca on s’han recollit les olives, finca en què es desenvolupa part del projecte, s’ha pogut mostrar el mini-molí eòlic així com les plaques solars, instal·lades per a l’obtenció d’energia per al bombament d’aigua de reg. S’han mostrat també les parcel·les destinades a la producció dels cultius energètics. Amb aquestes instal·lacions pilot com a mostra, s’ha pogut explicar als visitants el funcionament i usos dels equips instal·lats, així com els objectius generals del projecte i els resultats esperats del mateix.

 

Gran part dels assistents a la visita ha mostrat un gran interès pel projecte COOP 2020, realitzant preguntes concretes sobre els resultats obtinguts fins al moment, aplicabilitat en altres parcel·les, entre d’altres aspectes. S’ha lliurat un gran nombre de fulletons informatius, així com facilitat contactes dels socis del projecte, per interessos de particulars.

Festa de l’oli a la cooperativa de Cambrils. Visita projecte LIFE COOP2020

Visita projecte LIFE COOP2020.

 

Les instal·lacions de la Cooperativa Agrícola de Cambrils van acollir, el passat diumenge 25 d’octubre, la Festa de l’Oli Nou, emmarcada en les Jornades Gastronòmiques amb Oli Nou d’oliva verge extra. En un esplèndid dia, amb una molta bona temperatura, el públic assistent va ser fidel a la cita de cada any i es va aplegar a l’esplanada de la Cooperativa per assaborir el tradicional esmorzar a base de pa torrat llonganissa, fruita i l’oli nou verge extra Mestral de la nova collita 2015. En la mateixa jornada, es va muntar una taula informativa del projecte LIFE-COOP2020; de manera que tots els assistents van poder sol.licitar informació sobre els objectius del projecte i l’estat actual del mateix. També es van entregar fulletons informatius del projecte.

 

Segons les dades recollides pel gerent de la Cooperativa Agrícola –Fernando Sarasa– hi van assistir 1.700 persones, i tal com ha indicat, “va ser un èxit rotund, va venir molta gent i estem molt contents de com va anar. A més, vam ser la primera festa de l’oli que se celebrava enguany a les comarques tarragonines i, potser també de Catalunya”.

 

A més a més, durant la matinal es va comptar amb les actuacions dels gegants cambrilencs, el Ball de Bastons de Cambrils i els Amics de la Sardana, que van animar l’activitat gastronòmica; i durant tot el matí i fins al migdia, els assistents van poder adquirir els productes de l’Agrobotiga, amb descomptes si prèviament s’havia comprat un tiquet per a l’esmorzar.[:es]Les instal·lacions de la Cooperativa Agrícola de Cambrils van acollir, el passat diumenge 25 d’octubre, la Festa de l’Oli Nou, emmarcada en les Jornades Gastronòmiques amb Oli Nou d’oliva verge extra. En un esplèndid dia, amb una molta bona temperatura, el públic assistent va ser fidel a la cita de cada any i es va aplegar a l’esplanada de la Cooperativa per assaborir el tradicional esmorzar a base de pa torrat llonganissa, fruita i l’oli nou verge extra Mestral de la nova collita 2015. En la mateixa jornada, es va muntar una taula informativa del projecte LIFE-COOP2020; de manera que tots els assistents van poder sol.licitar informació sobre els objectius del projecte i l’estat actual del mateix. També es van entregar fulletons informatius del projecte.

 

Segons les dades recollides pel gerent de la Cooperativa Agrícola –Fernando Sarasa– hi van assistir 1.700 persones, i tal com ha indicat, “va ser un èxit rotund, va venir molta gent i estem molt contents de com va anar. A més, vam ser la primera festa de l’oli que se celebrava enguany a les comarques tarragonines i, potser també de Catalunya”.

 

A més a més, durant la matinal es va comptar amb les actuacions dels gegants cambrilencs, el Ball de Bastons de Cambrils i els Amics de la Sardana, que van animar l’activitat gastronòmica; i durant tot el matí i fins al migdia, els assistents van poder adquirir els productes de l’Agrobotiga, amb descomptes si prèviament s’havia comprat un tiquet per a l’esmorzar.

Estudi sobre la Recuperació de peces de VEHICLES FORA D’ÚS DE CATALUNYA

ECONIA presenta al SALÓ DE L’AUTOMÒBIL DE BARCELONA l’estudi que ha realitzat sobre la RECUPERACIÓ DE PECES DE VEHICLES FORA D’ÚS DE CATALUNYA

 

En data 14 de Maig de 2015, Meritxell Barroso, gerent d’ECONIA, ha presentat l’ESTUDI SOBRE LA RECUPERACIÓ DE PECES DE VEHICLES FORA D’ÚS DE CATALUNYA, en la jornada tècnica organitzada per AETRAC (Associació d’Empreses de Tractament de Vehicles Fora d’Ús de Catalunya), a la qual van assistir més de 90 persones.

 

aetrac-cugat

 

Aquest estudi, fruit d’una gran tasca d’investigació i anàlisi realitzada per Econia Empresarial SL, ha tingut una gran acceptació entre les empreses del sector, doncs reflexa la realitat de les dades sobre la recuperació de les peces provinents dels VFUs en els centres autoritzats a Catalunya.

 

aetrac-cugat-2

Rafael Pardo (AEDRA)
Josep Maria Escolano (AETRAC)
Adrià Puigpelat (DGT)
Meritxell Barroso (ECONIA)

Així mateix, les administracions presents en la jornada, han aplaudit l’estudi, reconeixent-lo com un estudi de referència per a recollir les bases de les legislacions en actual procés de canvi i publicació.[:es]En data 14 de Maig de 2015, Meritxell Barroso, gerent d’ECONIA, ha presentat l’ESTUDI SOBRE LA RECUPERACIÓ DE PECES DE VEHICLES FORA D’ÚS DE CATALUNYA, en la jornada tècnica organitzada per AETRAC (Associació d’Empreses de Tractament de Vehicles Fora d’Ús de Catalunya), a la qual van assistir més de 90 persones.

 

aetrac-cugat

 

Aquest estudi, fruit d’una gran tasca d’investigació i anàlisi realitzada per Econia Empresarial SL, ha tingut una gran acceptació entre les empreses del sector, doncs reflexa la realitat de les dades sobre la recuperació de les peces provinents dels VFUs en els centres autoritzats a Catalunya.

 

aetrac-cugat-2

Rafael Pardo (AEDRA)
Josep Maria Escolano (AETRAC)
Adrià Puigpelat (DGT)
Meritxell Barroso (ECONIA)

Així mateix, les administracions presents en la jornada, han aplaudit l’estudi, reconeixent-lo com un estudi de referència per a recollir les bases de les legislacions en actual procés de canvi i publicació.

ECONIA tutoritza i imparteix un programa d’assitència tècnica per a empreses, promogut pel Consell Comarcal del Baix Ebre

ECONIA tutoritza i imparteix un programa d’assitència tècnica per a empreses, promogut pel Consell Comarcal del Baix Ebre.

 

El programa Growing up. Anem a créixer! posa a disposició de les empreses diferents experts que avaluaran la situació actual de les empeses. ECONIA tutoritza els diferents consultors i avalua i assesora les empreses en model de negoci.

 

Sota el nom de Growing up. Anem a créixer!, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat en funcionament un programa d’assistència tècnica per a les empreses del sector turístic i agroalimentari per tal d’ajudar-les a millorar la seva estratègia empresarial.

 

En aquest sentit, el 13.03.15, ha tingut lloc la presentació d’aquesta acció. En lacte han participat el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, que ha explicat que “aquest curs pretén realitzar un acompanyament integral i un treball directe amb les diferents empreses seleccionades per tal d’ajudar-les a centrar les bases del seu futur, créixer empresarialment i impulsar l’economia de la comarca”. També ha participat Meritxell Barroso, gerent d’ECONIA EMPRESARIAL, que ha destacat la gran acceptació que aquest programa té entre les empreses del territori, i ha felicitat les 12 empreses seleccionades, de les més de 60 inscrites, per tal de formar part del programa. Així mateix, ha explicat el funcionament del programa i ha fet incís en la tasca que la consultora ECONIA durà a terme, tant en tutorització dels assessors de diferents matèries, com en l’assistència a les empreses, realitzant el pla d’avaluació i millora.

 

Aquesta acció s’emmarca en el projecte Baix Ebre Avant que impulsa el Consell Comarcal del Baix Ebre i està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del projecte “Treball a les 7 comarques” i amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.[:es][vc_row][vc_column][vc_column_text]El programa Growing up. Anem a créixer! posa a disposició de les empreses diferents experts que avaluaran la situació actual de les empeses. ECONIA tutoritza els diferents consultors i avalua i assesora les empreses en model de negoci.

 

Sota el nom de Growing up. Anem a créixer!, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat en funcionament un programa d’assistència tècnica per a les empreses del sector turístic i agroalimentari per tal d’ajudar-les a millorar la seva estratègia empresarial.

 

En aquest sentit, el 13.03.15, ha tingut lloc la presentació d’aquesta acció. En lacte han participat el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, que ha explicat que “aquest curs pretén realitzar un acompanyament integral i un treball directe amb les diferents empreses seleccionades per tal d’ajudar-les a centrar les bases del seu futur, créixer empresarialment i impulsar l’economia de la comarca”. També ha participat Meritxell Barroso, gerent d’ECONIA EMPRESARIAL, que ha destacat la gran acceptació que aquest programa té entre les empreses del territori, i ha felicitat les 12 empreses seleccionades, de les més de 60 inscrites, per tal de formar part del programa. Així mateix, ha explicat el funcionament del programa i ha fet incís en la tasca que la consultora ECONIA durà a terme, tant en tutorització dels assessors de diferents matèries, com en l’assistència a les empreses, realitzant el pla d’avaluació i millora.

 

Aquesta acció s’emmarca en el projecte Baix Ebre Avant que impulsa el Consell Comarcal del Baix Ebre i està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del projecte “Treball a les 7 comarques” i amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1457525916553{margin-top: 35px !important;}”][vc_single_image image=”50730″ alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]

Retema publica article sobre projecte LIFE COOP2020

Retema, la Revista Tècnica de Medi Ambient acaba de publicar un extens article sobre el nostre projecte COOP2020, redactat per Meritxell Barroso, d’ Econia Empresarial SL.

L’article s’ha publicat a l’especial Bioenergía 2014 de la revista (número 177).

A través d’aquest enllaç http://issuu.com/r.retema/docs/retema177/33?e=4501186/9809885 pots accedir a l’article online.

També pots visualitzar l’article en pdf, al següent enllaç: Artículo RETEMA Life+ COOP2020

Presentación del Proyecto LIFE COOP2020 a Estudiantes de la Universidad de Barcelona

El pasado día 13 de enero de 2015, Marta Carretero de Econia Empresarial realizó una exposición del proyecto europeo Life+ COOP2020 en la Universidad de Barcelona, para la Facultad de Biología.

Se trató de una explicación a los alumnos de cuarto del grado Ciencias Ambientales, concretamente en la asignatura “Gestión Energética”, dirigida por el Dr. Joan Dosta (ingeniero químico y director del máster de ingeniería ambiental). Este profesor propuso presentar un artículo actual relacionado con la gestión de la energía, de esta manera surgió así la oportunidad de exponer el artículo realizado por Meritxell Barroso de Econia, publicado con anterioridad en la revista RETEMA (Revista Técnica de Medio Ambiente), específicamente en el Nº 177 Especial Bioenergía 2014.

 

La finalidad de esta exposición a los alumnos universitarios fue, por un lado acercar este tipo de proyectos ambientales a un público más joven, dando a conocer así el proyecto Coop2020 a futuros ambientólogos, profesión de futuro con gran relación con varios aspectos como la eficiencia energética y la sostenibilidad, elementos con relevancia en el citado proyecto. Y por otro lado también, se quiso resaltar la gran importancia de transmitir, a estos alumnos que estudian el medio ambiente, la gran labor que se realiza actualmente en nuestro país en aspectos relacionados con el medio ambiente, siendo el proyecto LIFE+ un buen ejemplo, que a pesar de la crisis económica actual, lucha por demostrar la viabilidad económica, social y ambiental de nuevos modelos energéticos en cooperativas agrícolas.

 

El artículo se presentó en forma de póster, y en él se resaltaban los puntos más importantes del proyecto y a su vez, los más relacionados con el grado de este grupo de estudiantes universitarios. Se destacó, en particular, los aspectos relacionados con las energías renovables, que como ya bien sabían tienen una creciente importancia por abundantes motivos de protección de nuestro medio ambiente.

 

La mayoría de los alumnos desconocía la existencia de este proyecto, causándoles una gran curiosidad por saber más sobre él; por eso se les facilitó la página web del proyecto, pudiéndoles así proporcionar una información de lo que se había realizado y lo que podrían ir consultando a lo largo de estos 4 años de duración del proyecto Coop2020.

 

Por último, acentuar la gran aceptación y sorpresa de los participantes en la exposición, de la misma manera que destacar también la enhorabuena por parte del Dr. Joan Dosta por la labor que está realizando y por los objetivos que se quieren conseguir.

 

Más información en la web oficial del proyecto Life+ COOP2020.

http://www.coop2020.eu/