ECCAT: Un nou projecte de reparació avançada, que connecta empresa de remanufactura, tallers i CAT a través de l’economia circular

Iniciem un nou projecte ECCAT, liderat per ASYSUM, empresa especialitzada en la reparació i reconstrucció de components d’automoció. També compta amb la participació d’INTERLLEIDA (taller de reparació de vehicles) i DESGUACES EL CHOQUE LLEIDA (centre autoritzat de tractament de vehicles fora d’ús- CAT-). ECONIA proporcionarà a l’agrupació i equip de treball l’orientació cap a aspectes de sostenibilitat i economia circular; així com, el recolzament en la gestió del projecte i la transferència de coneixements i difusió.

El projecte té com a objectiu general la creació d’una via real de mercat circular, en la que estiguin implicats els principals generadors de residus durant la seva vida útil (taller) i al final de la seva vida útil (CAT). Aquesta connexió es realitzarà a través de l’empresa de remanufactura que realitzarà una reparació avançada als sistemes de retenció de contaminants (catalitzadors i filtres de partícules).

El projecte compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya dins la convocatòria d’ajuts de foment de l’economia circular 219 i tindrà una durada aproximada de 12 mesos.

Finalització del projecte: Xarxa de transferència de coneixement per a la implantació de l’economia circular en els tallers de reparació de vehicles

ECONIA, juntament amb AEGA, ha finalitzat el projecte d’economia circular per a la millora de la competitivitat dels tallers multimarca d’automoció de Gipuzkoa.

Aquest projecte s’enquadra dins del “Programa per a promoure l’enfortiment competitiu, la sostenibilitat i la col·laboració del teixit empresarial de Gipuzkoa”, comptant amb l’ajuda del Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El projecte s’ha dut a terme durant 8 mesos, en els quals, es va fer un important treball de camp en els tallers per a, d’una banda, detectar el nivell de coneixement sobre tècniques associades a l’economia circular (sobretot reparació i remanufactura), per una altra, conèixer la seva capacitat col·laborativa i de treball en xarxa; i finalment, analitzar els productes que s’ofereixen i en els quals l’aplicació de les tècniques d’economia circular, poden ser més factibles.

Paral·lelament, l’equip de treball va dur a terme un estudi sobre les tècniques de remanufactura/reparació presents en el mercat i que poden ser utilitzades pels tallers, segons les conclusions de l’estudi realitzat.

Amb tot això, es va crear un teixit col·laboratiu de tallers que, mitjançant taules de treball i workshops, han compartit coneixements i han rebut formació en aquells aspectes que ha estat necessària la col·laboració d’experts externs.

L’èxit de la transferència i la col·laboració, ha permès crear un pla de continuïtat que permetrà situar a AEGA en el centre del teixit i xarxa de transferència de coneixement establert.

El projecte ha finalitzat complint els objectius previstos, amb gran satisfacció per l’equip gestor del mateix i tots els participants.

RECOVERAL: Iniciem nou projecte d’economia circular de recuperació d’alumini

Des d’ECONIA iniciem un nou projecte d’economia circular: RECOVERAL.

En el sector de la producció de vehicles existeix una tendència a substituir les peces d’acer per alumini, per a produir cada cop vehicles més lleugers i de menor consum. En conseqüència, es preveu un increment de l’alumini als vehicles fora d’ús. Davant això, el projecte RECOVERAL es presenta com una solució per optimitzar la valorització de les peces d’alumini presents als VFU. És un projecte de foment de l’economia circular que, a partir d’una segregació optimitzada en origen de l’alumini dels VFU, a realitzar als Centres Autoritzats de Tractament (CAT), afavorirà la separació de les peces d’alumini, i optimitzarà la recuperació del metall a les foneries d’alumini secundari amb l’addició directa de les peces, en lloc del triturat provinent i obtingut de les fragmentadores.

RECOVERAL és també un projecte que potencia la simbiosi industrial a nivell local/regional, ja que implicarà als actors de la cadena de valor necessaris a la fi de la vida de l’alumini separat dels VFU, fonamentalment: els fabricants (aportant informació), el gestor de VFU (CAT) i el transformador (foneria d’alumini secundari); proposant-se a més la simplificació de la cadena de valor reduint els passos actuals del reciclatge. Finalment, a través de les accions de comunicació i transferència de resultats previstos, podrà ser conegut i replicat a la resta de CAT i foneries.

El projecte RECOVERAL parteix dels coneixements i experiència previs d’AUTOGRUAS SANT JORDI, SL, (en endavant AGSJ), que liderarà el projecte, comptant també amb les actuacions d’una foneria especialitzada en la fosa d’alumini secundari: GRUPO CLEMENTE ALUMINIO, SL. A més, implicarà empreses amb coneixements i experiència en anàlisis de viabilitat ambiental, realització de protocols de treball en economia circular i assessoria tècnica en valorització de metalls, en el sector de l’automoció i en la gestió i tractament de residus. Tots aquests aspectes seran coberts amb la participació en el present projecte d’ECONIA EMPRESARIAL, SL, (ECONIA) i ZICLACITIES, SL, (ZICLA).

El projecte RECOVERAL compta amb el suport econòmic de l’Agència de Residus de Catalunya en la seva convocatòria d’ajuts a Projectes d’Economia Circular.

Millora de la competitivitat dels tallers de vehicles de Gipuzkoa a través de l’economia circular

Des d’ECONIA estem posant a la disposició dels tallers de reparació de vehicles de Gipuzkoa, els nostres coneixements en economia circular, perquè, amb la seva aplicació puguin augmentar la seva competitivitat.

El projecte denominat “Xarxa de transferència de coneixement” es realitza a través d’AEGA (Asociación de Empresarios de Automoción de Guipuzcoa) i de la Diputación de Gipuzkoa.

Amb aquesta actuació es pretén millorar i augmentar el potencial empresarial dels tallers dels vehicles associats; a través de les noves tendències en matèria d’economia circular, fomentant diferents tècniques alineades a aquest concepte i creant una xarxa de col·laboració i transferència de coneixement.

«Las aristas de la circularidad», ponència de Meritxell Barroso en la 5ª jornada de Networking del Gremi de Recuperació

Meritxell Barroso, gerent d’ECONIA, ha participat com a ponent en la 5ª jornada de Networking del Gremi de Recuperació, celebrada el 8 de novembre. Una trobada anual de referència en el sector català que aquest any ha comptat amb 170 assistents.

L’interessant ponència portava com a títol: «Las aristas de la circularidad» i, en ella, Meritxell, va parlar de les implicacions que tots els agents de la societat (món educatiu, societat civil, empreses privades i administració pública) tenen per fer realitat l’economia circular, recolzant-se en dos pilars fonamentals: la conscienciació i la col·laboració.

Al següent vídeo podeu veure i escoltar la ponència al complet: