Finalització del projecte: Xarxa de transferència de coneixement per a la implantació de l'economia circular en els tallers de reparació de vehicles

maig
20
2019


ECONIA, juntament amb AEGA, ha finalitzat el projecte d'economia circular per a la millora de la competitivitat dels tallers multimarca d'automoció de Gipuzkoa.

Aquest projecte s'enquadra dins del “Programa per a promoure l'enfortiment competitiu, la sostenibilitat i la col·laboració del teixit empresarial de Gipuzkoa”, comptant amb l'ajuda del Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El projecte s'ha dut a terme durant 8 mesos, en els quals, es va fer un important treball de camp en els tallers per a, d'una banda, detectar el nivell de coneixement sobre tècniques associades a l'economia circular (sobretot reparació i remanufactura), per una altra, conèixer la seva capacitat col·laborativa i de treball en xarxa; i finalment, analitzar els productes que s'ofereixen i en els quals l'aplicació de les tècniques d'economia circular, poden ser més factibles.

Paral·lelament, l'equip de treball va dur a terme un estudi sobre les tècniques de remanufactura/reparació presents en el mercat i que poden ser utilitzades pels tallers, segons les conclusions de l'estudi realitzat.

Amb tot això, es va crear un teixit col·laboratiu de tallers que, mitjançant taules de treball i workshops, han compartit coneixements i han rebut formació en aquells aspectes que ha estat necessària la col·laboració d'experts externs.

L'èxit de la transferència i la col·laboració, ha permès crear un pla de continuïtat que permetrà situar a AEGA en el centre del teixit i xarxa de transferència de coneixement establert.

El projecte ha finalitzat complint els objectius previstos, amb gran satisfacció per l'equip gestor del mateix i tots els participants.