Project manager i compliance manager LIFE COOP2020

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"2000","speed":"3000","arrows":"false","dots":"false","rtl":"false"}

El projecte es focalitza en dues estratègies principals: l'estalvi energètic i la generació d'energia procedent de diverses fonts renovables.


http://coop2020.eu/

La nostra experiència en gestió de projectes i solucions d'enginyeria ambiental, ha permès que dirigim i controlem el projecte finançat pel programa LIFE+ de la Unió Europea: COOP2020.

COOP2020 té com a principal objectiu demostrar la viabilitat econòmica, social i ambiental d'un nou model de negoci enfocat a cooperatives agrícoles, el qual integra al mateix temps l'estalvi energètic, la generació d'energies renovables i la producció de biomassa.

El projecte s'identifica amb l'emblemàtica iniciativa de l'estratègia Europa 2020: “Cap a una Europa eficient en recursos: desacoblar el desenvolupament econòmic de l'ús dels recursos, descarbonitzar l'economia, augmentar l'ús dels recursos renovables, i promocionar l'eficiència energètica.” Això es deu al fet que el projecte es focalitza en dues estratègies principals: l'estalvi energètic i la generació d'energia procedent de diverses fonts renovables.

Aquestes accions constituiran la base d'una “xarxa elèctrica rural intel·ligent” i provaran, a partir de casos reals, que la generació i distribució d'energia descentralitzada és econòmicament factible, així com també desitjable. Coop 2020 desitja inspirar en un futur la implementació i expansió de "xarxes elèctriques rurals intel·ligents" en altres regions europees.

El projecte té un pressupost de 2,4 M€ i participen com a socis: Cooperativa de Cambrils (Catalunya), Econia Empresarial (Catalunya), Baiwind (País Basc), ATRES80(Catalunya), CERTH (Grècia) i Transfer(Catalunya).