S’aprova el Reglament d’assignació gratuïta de drets d’emissió per al període 2021-2030, que substitueix a la Decisió 211/278/UE

El 19 de desembre la Comissió Europea va aprovar el nou Reglament d’assignació gratuïta de drets d’emissió, en el qual s’estableixen les bases i els nous requisits de l’assignació gratuïta per al període 2021-2030. Aquest Reglament entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Diari Oficial de la UE, que es preveu de forma immediata.

A trets generals, el procediment d’assignació gratuïta és semblant als de la Fase III. D’aquesta manera, haurà de ser sol·licitada i verificada junt amb el nivell de l’activitat, igual que succeeix en la fase 2013-2020.

Novetats del nou Reglament
Aquest nou Reglament, però, també comporta alguns canvis significatius. El més destacat d’ells és la divisió de l’assignació gratuïta en dos períodes: 2021-2025 i 2026-2030. Per tant, el càlcul del nivell històric de l’activitat es realitzarà segons la mitjana aritmètica dels cinc anys del període de referència: 2014-2018 per al primer període i 2019-2023 per al segon.

Una altra de les novetats d’aquest Reglament d’assignació gratuïta de drets d’emissió, és la creació d’un nou document, anomenat “Monitoring Methodology Plan”. Aquest document, el qual conté informació sobre subinstal·lacions i fluxos d’energia, també haurà de ser verificat i aprovat per l’autoritat competent.

Termini de presentació dels documents
Segons el Reglament, les dades de presentació dels documents per al període 2021-2025, poden ser des del 30 d’abril fins al 30 de juny (la decisió depèn de cada Estat Membre). Pel que fa a Espanya, es preveu que la data sigui el 31 de maig, però està pendent d’aprovació.
A diferència de la fase anterior, la documentació que es presenti no contemplarà la quantitat de drets sol·licitats, ja que els Benchmark no es publicaran fins a 2020.