ECONIA - Projecte de creació de "red de transferencia de conocimiento en economía circular en los talleres de reparación de vehículos de Gipuzkoa"

des.
13
2018


Econia, juntament amb AEGA, està duent a terme el projecte: RED DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, COMO MEJORA DE SU COMPETITIVIDAD.

Aquest projecte s’enquadra dins del “Programa para promover el fortalecimiento competitivo, la sostenibilidad y la colaboración del tejido empresarial de Gipuzkoa”, contant amb l’ajuda del Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Amb aquest projecte es pretén augmentar la competitivitat dels tallers de reparació de vehicles associats a AEGA, a través de les noves tendències en matèria d'economia circular, creant una xarxa de col·laboració i transferència de coneixement entre els diferents tallers de reparació de vehicles multimarca, membres d'aquesta associació.

El projecte es desenvolupa en diverses fases; en la primera d'elles, que s'està duent a terme actualment, es realitza un estudi de camp en els tallers per a detectar el nivell de coneixement sobre tècniques associades a l'economia circular, així com capacitat de col·laboració i participació en la xarxa de transferència.

De forma paral·lela, també es realitza una anàlisi dels productes que ofereixen, que més habitualment poden alinear-se en aspectes d'economia circular.

Després d'aquesta fase tindrà lloc la creació de les xarxes de transferència de coneixements i col·laboració, formant grups i taules de treball, així com formació conjunta.

El projecte està previst que finalitzi al maig 2019, amb una anàlisi de resultats i l'elaboració d'un pla de continuïtat.