ECO-CIRCULAR publica un article sobre el nostre projecte d’ecoinnovació CARKONPON

El projecte Car Konpon es va iniciar a finals de 2018 per a impulsar la millora de la competitivitat dels tallers de vehicles multimarca de la CAPV. El projecte, liderat pel Centre de San Viator de Sopuerta, que treballa en xarxa amb la resta de centres de Formació Professional d’Euskadi amb la coordinació Tknika, té com a objectiu dissenyar un full de ruta que inclogui propostes per a la implementació de tècniques i tecnologies, models de negoci i estratègies d’economia circular i ecoinnovació, que ajudi els tallers a fer front a les noves tendències del seu sector.

En l’actualitat el sector dels tallers multimarca sofreix un decreixement periòdic a causa de diferents factors. En concret, es tracta d’un sector empresarial poc digitalitzat i, en general, amb models de negoci obsolets. Els forts canvis soferts pel sector de l’automòbil en els últims han provocat un augment exponencial d’elements electrònics amb la consegüent necessitat d’actualització.

Addicionalment, es preveu un auge del transport compartit, el que comportarà en un futur pròxim una reducció del parc mòbil. A això se suma una clara tendència en els nous models d’ús de l’automòbil que cada vegada més serà un bé a compartir i no a disposar, de manera que les reparacions i revisions es realitzaran cada vegada més en els tallers adherits a cada marca.

Als continus i veloços avanços tecnològics s’uneix l’enduriment de les polítiques mediambientals, el que provoca una necessitat d’adaptació.

Aquest context ha fet que el sector de tallers de reparació estigui immers en una etapa de necessària transformació pendent dels canvis en les preferències de les persones consumidores; de l’impacte de la revolució 4.0; de les estratègies proteccionistes de les marques cap als seus tallers associats; i de la demanda de contractar personal cada vegada més especialitzat i preparat per a fer front a aquestes tendències.

El projecte Car Konpon

En aquest marc, Car Konpon desenvoluparà i aplicarà accions tècniques i tecnològiques que incideixin sobretot en aspectes de la reparació (i no solament la substitució de peces), remanufactura, tecnificació, digitalització, compartició i transferència del coneixement.

El desenvolupament de les accions es realitzarà de manera pràctica en el Centre Sant Viator de Sopuerta i altres centres representatius de diferents comarques del territori basc, que formen part del TKguney que compten amb unitats de formació professional especialitzades en automoció.

Finalment, les accions desenvolupades es testaran i implementaran en les instal·lacions de 10 tallers de la CAPV punters en el sector. Gràcies a aquesta posada en pràctica, es podrà desenvolupar un full de ruta que serveixi de guia als tallers de la CAPV per a diferenciar-se i millorar la seva competitivitat i preparar-se per als reptes del futur pròxim.

Empreses participants

El projecte està liderat pel Centre Sant Viator de Sopuerta, i compta amb la participació del Centre d’innovació per a la Formació Professional Tknika, la consultora ambiental especialitzada en l’assessorament i gestió de projectes d’ecoinnovació i economia circular Econia i la consultora especialitzada en innovació de residus i estratègies sectorials Zicla.

Finançament

El projecte Car Konpon compta amb fons FEDER a través de la convocatòria “Projectes d’ecoinnovació 2018” organitzada per la societat pública Ihobe del Govern Basc amb la finalitat de promoure la realització de projectes que contribueixin als objectius del Nicho de Oportunidad de “Ecosistemas“ del PCTI 2020..

Font: Article d’eco-circular.com

L’ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA (ACV), una eina objectiva de mesura de l’impacte ambiental

Arreu del món s’estan fent esforços continuats per abordar la reducció de residus i els impactes ambientals associats.

En aquest context, existeix una metodologia normalitzada internacionalment, que facilita el desenvolupament sostenible: l’anàlisi del cicle de la vida (ACV); que té com a finalitat analitzar, de manera objectiva, metòdica, sistemàtica i científica, els diferents impactes ambientals potencials, associats a cada una de les etapes del cicle de la vida complet d’un producte.

Els principis bàsics de qualsevol avaluació del cicle de vida són l’anàlisi “del bressol a la tomba” i l’ús d’una unitat funcional, a la qual s’estableixen tots els fluxos de materials i energia (entrades i sortides), els recursos i l’ús del sòl, i fins i tot els possibles impactes i possibles intervencions, en relació a una mesura quantitativa per avaluar l’aspecte ambiental del sistema d’un producte.

L’ACV constitueix una base sòlida per a empreses i organitzacions amb l’objectiu de supervisar el rendiment ambiental i desenvolupar estratègies per reduir-ne l’impacte. Les avaluacions del cicle de vida s’executen segons mètodes estandarditzats i reconeguts internacionalment, com ara ISO 14000 i PAS 2050. Els resultats d’un ACV ajuden a identificar oportunitats de millora i a indicar opcions més preferibles per al medi ambient.

Actualment a ECONIA estem emprant aquesta metodologia en diferents projectes, tant els que tenen com a resultat productes, com a serveis. Alguns exemples: ROLLING PLASTICS, RESEAT, CARMINING, RECOVERAL, RESIDOWN, TKNOWCAT, CARKONPON…

ECCAT: Un nou projecte de reparació avançada, que connecta empresa de remanufactura, tallers i CAT a través de l’economia circular

Iniciem un nou projecte ECCAT, liderat per ASYSUM, empresa especialitzada en la reparació i reconstrucció de components d’automoció. També compta amb la participació d’INTERLLEIDA (taller de reparació de vehicles) i DESGUACES EL CHOQUE LLEIDA (centre autoritzat de tractament de vehicles fora d’ús- CAT-). ECONIA proporcionarà a l’agrupació i equip de treball l’orientació cap a aspectes de sostenibilitat i economia circular; així com, el recolzament en la gestió del projecte i la transferència de coneixements i difusió.

El projecte té com a objectiu general la creació d’una via real de mercat circular, en la que estiguin implicats els principals generadors de residus durant la seva vida útil (taller) i al final de la seva vida útil (CAT). Aquesta connexió es realitzarà a través de l’empresa de remanufactura que realitzarà una reparació avançada als sistemes de retenció de contaminants (catalitzadors i filtres de partícules).

El projecte compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya dins la convocatòria d’ajuts de foment de l’economia circular 219 i tindrà una durada aproximada de 12 mesos.

SETMANA EUROPEA DE L’ENERGIA SOSTENIBLE– Projectes energètics d’ECONIA

Del 17 al 23 de maig 2019, se celebra la Setmana de l’Energia 2019, coincidint amb la Setmana Europea de l’Energia Sostenible.

L’energia sostenible és aquella que es pot usar per a satisfer les necessitats, sense comprometre a les generacions futures. Totes les energies renovables es consideren sostenibles.

Des d’ECONIA, dissenyem i assessorem en diferents projectes relacionats amb energies sostenibles. Alguns d’ells són:

• Assessorament en certificacions energètiques: certificació d’eficiència energètica, LEED, ISO 5001…
• Disseny i assessorament en sistemes energètics: fotovoltaics, eòlics.

A continuació us mostrem alguns exemples dels nostres projectes relacionats amb l’energia sostenible:

 • Certificació LEED en la rehabilitació integral d’edificis a Madrid

 • Assessorament en eficiència energètica en cadena de gimnasos

 • Certificació LEED d’edifici d’oficines a Barcelona

 • Disseny d’instal.lació en edifici de Barcelona

 • Smart Grid amb minimolins a Cambrils

Ponència de Meritxell Barroso: “El camino a la circularidad” organitzada per ASATA i Gijón Impulsa

El passat 21 de maig, Meritxell Barroso, gerent d’ECONIA i especialista en disseny i desenvolupament de projectes d’ecoinnovació i economia circular aplicada a residus, ha impartit la ponència “EL CAMINO A la CIRCULARIDAD” dins del programa “Economía circular: hacia la ecoeficiencia empresarial” nascut en ASATA i Gijón Impulsa.

La ponència, de gran èxit, amb assistents de diferents sectors de la societat; sobretot empreses i emprenedors de l’àmbit de l’economia social, va plantejar els diferent aspectes en els quals han d’incidir tots els agents de la societat per a poder realitzar una correcta transició cap a l’economia circular.

En el següent vídeo podeu veure una breu entrevista realitzada a Meritxell Barroso en relació amb la ponència d’economia circular.

“La revolució dels cotxes híbrids i elèctrics”, article en la revista Recupera

Cada vegada són més les persones que aposten pels cotxes híbrids o elèctrics a l’hora de triar un mitjà de transport. Meritxell Barroso, directora d’Econia, i Gaizka Lazarobaster, tracten el tema i ofereixen certes claus per a entendre aquesta transició en un article de la revista Recupera.

A l’article, titulat “La revolució dels cotxes híbrids i elèctrics”, afirmen que el parc automobilístic, tant a Europa com a Espanya, es troba en plena transformació. A escala mundial, i a pesar que el 2018 ha estat un any complicat per al mercat de l’automòbil, les vendes de vehicles elèctrics han batut el seu rècord de vendes amb 1,26 milions d’unitats venudes, la qual cosa suposa un 74% d’increment respecte a l’any anterior i un 1,5% de quota de mercat.

D’aquesta manera, són els vehicles híbrids i elèctrics els que estan despuntant més en les quotes de mercat. Això ve impulsat també per les legislacions mediambientals, les quals estan fent un “escac i mat” al dièsel. D’altra banda, la futura Llei de Canvi Climàtic, que penalitzarà fiscalment a aquests cotxes, ha provocat un enfonsament en les vendes d’aquests vehicles a favor dels de gasolina, els híbrids i els elèctrics.

El reciclatge dels VFU híbrids i elèctrics també és un tema tractat a l’article. Quan arriben al final de la seva vida útil, el tractament de tots els vehicles fora d’ús ve regulat pel Reial Decret 20/2017, sense existir una reglamentació específica per als híbrids i elèctrics. D’aquests últims no és necessari extreure cap mena de combustible, atès que aquest se substitueix per l’ús de bateries.

Meritxell Barroso puntualitza que “a part de la tecnologia existent, és necessari un conjunt d’actuacions i reptes, sobretot per part de les administracions competents, que reguli el tractament de les bateries com a residu”.

Podeu llegir l’article complet en el següent enllaç, concretament en les pàgines 6-9.

Finalització del projecte: Xarxa de transferència de coneixement per a la implantació de l’economia circular en els tallers de reparació de vehicles

ECONIA, juntament amb AEGA, ha finalitzat el projecte d’economia circular per a la millora de la competitivitat dels tallers multimarca d’automoció de Gipuzkoa.

Aquest projecte s’enquadra dins del “Programa per a promoure l’enfortiment competitiu, la sostenibilitat i la col·laboració del teixit empresarial de Gipuzkoa”, comptant amb l’ajuda del Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El projecte s’ha dut a terme durant 8 mesos, en els quals, es va fer un important treball de camp en els tallers per a, d’una banda, detectar el nivell de coneixement sobre tècniques associades a l’economia circular (sobretot reparació i remanufactura), per una altra, conèixer la seva capacitat col·laborativa i de treball en xarxa; i finalment, analitzar els productes que s’ofereixen i en els quals l’aplicació de les tècniques d’economia circular, poden ser més factibles.

Paral·lelament, l’equip de treball va dur a terme un estudi sobre les tècniques de remanufactura/reparació presents en el mercat i que poden ser utilitzades pels tallers, segons les conclusions de l’estudi realitzat.

Amb tot això, es va crear un teixit col·laboratiu de tallers que, mitjançant taules de treball i workshops, han compartit coneixements i han rebut formació en aquells aspectes que ha estat necessària la col·laboració d’experts externs.

L’èxit de la transferència i la col·laboració, ha permès crear un pla de continuïtat que permetrà situar a AEGA en el centre del teixit i xarxa de transferència de coneixement establert.

El projecte ha finalitzat complint els objectius previstos, amb gran satisfacció per l’equip gestor del mateix i tots els participants.

SETMANA INTERNACIONAL DEL COMPOST – El departament d’enginyeria d’ECONIA i les plantes de compostatge

Del 5 a l’11 de maig del 2019 se celebra la Setmana Internacional del Compost (ICAW), amb l’objectiu d’organitzar durant la mateixa setmana i en diferents països, un conjunt d’activitats de sensibilització i informació sobre el compost.

El compost és el producte resultant de la descomposició aeròbia de la matèria orgànica mitjançant el procés de compostatge, que reutilitzat en el sector agrícola, és una eina per a la millora de la fertilitat dels sòls i dels cultius.

La incorporació del compost en el sòl, aporta una millora de la seva estabilitat estructural, augmenta la capacitat de retenció d’aigua, redueix l’erosió i evaporació. A més, regula el ph i l’activitat microbiana.

El compost té un avantatge principal, i és que és altament manejable (molt més que els fems), no produeix males olors i disminueix el risc de contaminació. A més, el compost comporta menors pèrdues de nitrogen enfront dels fems. Tot això ho converteix en un producte fàcilment comerciable. 

Però perquè el compost tingui totes aquestes qualitats, la seva elaboració ha de ser adequada i controlada, sent necessàries instal·lacions adequades, tant en disseny com en explotació, per a la seva legalització i funcionament.

L’equip d’enginyeria d’ECONIA disposa de gran experiència i coneixements, tant en residus compostables com en el disseny i legalització de plantes de compostatge.

Informe sobre l’aplicació del pla d’acció de l’economia circular

La Comissió Europea va publicar el 4 de març de 2019, l’informe sobre l’aplicació del pla d’acció de l’economia circular. Aquest informe també es recolza en un document de treball dels serveis de la Comissió que es basa en els últims avanços relatius al marc de la política de productes de la UE.

En el document es barregen tots dos elements, més pròxims a un exercici de comunicació de les accions sobre les quals la Comissió ha presentat les seves conclusions al final del seu mandat, i es donen interessants suggeriments sobre les pròximes prioritats. La prioritats clau per a l’any vinent, més rellevants per als gestors de residus, són:

 • Interfície entre la legislació sobre productes químics, productes i residus.
  • Traçabilitat de substàncies i fluxos d’informació.
  • Garantir la igualtat de condicions entre la UE i els països no pertanyents a la UE.
  • Millora de l’harmonització i el reconeixement mutu dels criteris de fi de desaprofitament (EoW).
  • Reforçar els aspectes de l’economia circular en la Directiva d’Ecodisseny.
 • Desenvolupar criteris de reciclabilitat per a estàndards de productes nous i existents.
 • Revisió dels requisits essencials dels envasos de plàstic.
 • Explorar la viabilitat d’adoptar un nou enfocament holístic, similar a l’establert per als plàstics, per a altres sectors, com la tecnologia de la informació, els equips electrònics, la mobilitat, l’entorn construït, la mineria, el mobiliari o els tèxtils.

ECONIA amb SANVIATOR liderant el projecte CarKonpon per a la millora de la integració dels criteris d’economia circular en els tallers d’automoció multimarca de la CAPV

El projecte Car Konpon, ha arrencat a finals de 2018 per a impulsar la millora de la competitivitat dels tallers de vehicles multimarca de la CAPV. El projecte es duu a terme amb l’associació d’ECONIA i el Centre de San Viator de Sopuerta, que treballa en Xarxa amb la resta de centres de Formació Professional d’Euskadi (coordinats des de Tknika). L’objectiu de CARKONPON serà dissenyar un full de ruta que inclogui porpostes per a la implementació de tècniques i tecnologies, models de negoci i altres estratègies en el marc de l’economia circular i l’ecoinnovació, que ajudi els tallers a fer front a les noves tendències del seu sector.

El sector dels tallers d’automoció

El sector dels tallers multimarca actualment sofreix un decreixement periòdic a causa de diferents factors:
• Es tracta d’un sector empresarial poc digitalitzat i, en general, amb models de negoci obsolets.
• En els últims anys s’estan donant forts canvis en el sector de l’automòbil, com l’augment exponencial d’elements electrònics amb major necessitat d’actualització.
• Es preveu que l’auge del transport compartit comporti una reducció del parc mòbil en un futur pròxim.
• Existeix una clara tendència cap a nous models d’ús de l’automòbil: el vehicle serà cada vegada més un bé a compartir i no a disposar, de manera que les reparacions i revisions es realitzaran cada vegada més en els tallers adherits a cada marca.
• Els continus i veloços avanços tecnològics s’uneixen a l’enduriment de les polítiques mediambientals, provocant una necessitat d’adaptació.
• Etc.
En aquest sentit, el sector es troba immers en una etapa de necessària transformació pendent dels canvis en les preferències del consumidor, de l’impacte de la revolució 4.0 i de les estratègies proteccionistes de les marques cap als seus tallers associats, i demanda contractar personal cada vegada més especialitzat i preparat per a fer front a aquestes tendències.

El projecte Car Konpon

Car Konpon desenvoluparà i aplicarà accions tècniques i tecnològiques que incideixin sobretot en aspectes de la reparació (i no només la substitució de peces), remanufactura, tecnificació, digitalització, compartició i transferència del coneixement.
El desenvolupament de les accions es realitzarà de manera pràctica en el Centro San Viator de Sopuerta i altres centres representatius de diferents comarques del territori basc, que formen part del Tkgune i compten amb unitats de formació professional especialitzades en automoció.
Finalment, les accions desenvolupades es testaran i implementaran en les instal·lacions de 10 tallers de la CAPV punters en el sector. Gràcies a aquesta posada en pràctica es podrà desenvolupar un full de ruta que serveixi de guia als tallers de la CAPV per a diferenciar-se i millorar la seva competitivitat i preparar-se per als reptes del futur pròxim.

Empreses participants

El projecte està liderat pel Centro San Viator de Sopuerta, en associació amb ECONIA, i compta amb la participació del Centro de innovación para la Formación Profesional Tknika, i la consultora especialitzada en innovació de residus i estratègies sectorials Zicla.
ECONIA, posa a la disposició d’aquest projecte tot el seu coneixement en el sector de l’automoció, els aspectes d’economia circular i el paper que juguen els diferents agents; així com, realitza les funcions de Project manager, amb la intenció d’organitzar totes les tasques i participants per a la consecució dels objectius del projecte.

Finançament

El projecte Car Konpon compta amb fons FEDER a través de la convocatòria “Projectes d’ecoinnovació 2018” organitzada per Ihobeamb la finalitat de promoure la realització de projectes que contribueixin als objectius del Nicho de Oportunidad de “Ecosistemas“ del PCTI 2020.