El volum de residus reciclats va créixer un 1,8% en 2019

febr.
14
2020


El creixement de l'activitat econòmica i dels residus generats ha contribuït en els últims anys a impulsar l'activitat de les empreses de reciclatge de residus

Segons l'Observatori Sectorial DBK de INFORMA, el volum de residus reciclats —incloent residus metàl·lics, de paper i cartó, fusta, vidre i plàstic— es va situar en 20,2 milions de tones en 2019, un 1,8% més que en l'exercici anterior, valorant-se el negoci generat per la seva venda en uns 3.500 milions d'euros.

Els residus de metall concentren més del 60% del volum total reciclatge, seguits del segment de paper i cartó, que agrupa prop de la quarta part del total, corresponent la resta al reciclatge de fusta, vidre i plàstic.

Les exportacions de desaprofitaments i deixalles van disminuir significativament en 2019, fins a situar-se en 1.730 milers de tones, mentre que les importacions van augmentar una mica més d'un 2% (fins a 6.130 milers de tones).

En 2020 i 2021 s'espera que augmenti el volum de residus reciclats al voltant del 1,5% anual, fins a situar-se entorn de 20,8 milions de tones en l'últim any, en un context de lleugera desacceleració del conjunt de l'activitat econòmica i de la generació de residus.

En el sector s'identifiquen al voltant de 350 empreses dedicades al reciclatge de residus, les quals gestionen unes 400 plantes. L'estructura empresarial presenta una majoria d'empreses de petita dimensió especialitzades en el reciclatge d'un sol material, les quals coexisteixen amb un grup més reduït de grans operadors. Gairebé el 65% de les companyies compta amb una plantilla inferior als 10 treballadors.

El capital de les empreses és majoritàriament espanyol. No obstant això, cal assenyalar la participació a través de filials d'alguns grups de grandària gran procedents de diferents sectors industrials o de la construcció.

Dades de síntesis 2019

 • Nombre d'empreses: 350
 • Producció (milers de tones): 20.200
  • % var. 2019/2018: +1,8
 • Distribució de la producció per segments d'activitat(%), 2018
  • Metall: 61,0
  • Paper i cartó: 22,4
  • Fusta: 7,8
  • Vidre: 4,5
  • Plàstic: 4,3
 • Exportació (milers de tones): 1.730
 • Importació (milers de tones): 6.130
 • Producció (mill. euros): 3.500

Font: retema.es