¿Què és el project management?

La Gestió de Projectes, o Project Management, és l’eina fonamental per assegurar que les nostres idees s’acabin realitzant amb èxit.

Qui no ha tingut la sensació quan hem hagut d’iniciar un projecte de certa envergadura, de no saber ni per on començar? I que molt possiblement pot haver-hi molts aspectes del projecte que no sabem abastar, uns altres que no podem preveure i complicacions que ens sorgiran al llarg del mateix i que poden comprometre l’èxit del nostre propòsit?

Per definició, un projecte és un esforç dirigit a aconseguir uns objectius determinats, amb un abast conegut, un temps determinat, i un pressupost concret.

Tots hem tingut projectes de major o menor importància al llarg de la nostra vida personal i professional: iniciar un negoci, obrir una tenda, comprar un immoble, realitzar uns estudis de llarga durada, o fins i tot remodelar la llar.

Si haguéssim de resumir què és el Project Management a una persona profana en el tema, podríem definir-ho com alguna cosa així: “Per aconseguir una meta desitjada, cal esbrinar quins són les seves veritables necessitats, definir els objectius a aconseguir i gestionar els requeriments a complir, que solen venir determinats per l’abast del projecte, el pressupost i el temps, com a elements restrictius i finits. Posteriorment, és necessari un seguiment dels processos triats, per assegurar que no hi ha desviacions respecte de les previsions traçades inicialment.”

Les persones emprenedores tenen una inquietud especial que els porta a començar nous projectes contínuament, i precisament això els fa aprendre i millorar constantment, de manera que l’experiència es va acumulant i es va adquirint un patrimoni de coneixement que fa que es cometin menys errors i els proveeix d’una major capacitat de previsió i de correcció dels problemes.

Gràcies a l’experiència d’haver protagonitzat molts i molts projectes, propis o ajudant a tercers, és el que oferim les empreses de consultoria empresarial. En el nostre anterior post, ja vam exposar algunes de les funcions que complien les empreses de consultoria empresarial, però si haguéssim de triar una, per excel·lència seria el Project Management.

Assegurar la viabilitat d’un projecte és minimitzar les incògnites que ho envolten, tenir en compte les variables associades i la consecució de les metes que ens portaran a la consecució de l’objectiu desitjat. Com es pot veure, requereix d’un gran treball abans, durant i després de l’execució del projecte. Aquesta tasca constitueix en si mateixa una disciplina que totes les empreses han de dominar si volen tenir èxit en els projectes que engeguen.

Com puc fer el què sé fer?

Vivim en una societat en què la burocràcia i els tràmits administratius han anat adquirint una importància desmesurada en totes les tasques de la nostra vida.

 

En un principi, tota la paperassa que ens veiem obligats a fer té la seva raó de ser: deixar constància d’una informació per a que pugui ser contrastada per l’administració, la qual vetlla per a que s’acompleixin els requisits imposats que permetin executar l’acte sol·licitat.

 

Malauradament, hem passat d’un extrem a l’altre: si bé provenim d’una cultura en la qual les coses es feien sense gaire control ni exigències externes, ara ens hem establert en la cultura dels 50.000 papers per a una sola cosa.

 

“Les empreses de consultoria empresarial són les empreses de servei per excel·lència: estan al servei (valgui la redundància) del client, per tal d’assessorar, aconsellar i gestionar els desitjos de l’empresari per tal que pugui portar a terme amb èxit l’acte desitjat, ja sigui obtenir una llicència que li permeti desenvolupar/modificar el seu negoci, la tramitació d’una subvenció necessària per al seu creixement, la redacció d’un Pla de Negoci per a una possible ampliació d’establiments o per a aconseguir un préstec bancari en una entitat financera, etc.”

 

Com es pot comprendre, les necessitats que té una empresa al llarg de la seva vida són constants i en contínua evolució, si més no per a poder donar compliment a l’allau de normatives que contínuament apareixen: medi ambient, prevenció de riscos laborals, protecció de dades de tercers, etc.

 

Per tant, ara més que mai, les empreses que vulguin sobreviure en el seu mercat, han de ser eficients, competitives, autoexigents. Això implica que han d’invertir tots els seus esforços en fer bé allò que saben fer, allò pel qual es van crear.

 

Trobaran en les empreses de consultoria empresarial l’aliat ideal, que els permetrà donar compliment a tots els seus objectius i a les exigències externes, sense desviar la seva atenció ni minvar els recursos que tant necessiten per a sobreviure.[:es]Vivim en una societat en què la burocràcia i els tràmits administratius han anat adquirint una importància desmesurada en totes les tasques de la nostra vida. En un principi, tota la paperassa que ens veiem obligats a fer té la seva raó de ser: deixar constància d’una informació per a que pugui ser contrastada per l’administració, la qual vetlla per a que s’acompleixin els requisits imposats que permetin executar l’acte sol·licitat.[/vc_column_text][vc_column_text]Malauradament, hem passat d’un extrem a l’altre: si bé provenim d’una cultura en la qual les coses es feien sense gaire control ni exigències externes, ara ens hem establert en la cultura dels 50.000 papers per a una sola cosa.[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent” thickness=”1″ up=”20″ icon_pack=”font_awesome” fe_icon=”arrow_back” icon_type=”normal”][no_blockquote text=”Les empreses de consultoria empresarial són les empreses de servei per excel·lència: estan al servei (valgui la redundància) del client, per tal d’assessorar, aconsellar i gestionar els desitjos de l’empresari per tal que pugui portar a terme amb èxit l’acte desitjat, ja sigui obtenir una llicència que li permeti desenvolupar/modificar el seu negoci, la tramitació d’una subvenció necessària per al seu creixement, la redacció d’un Pla de Negoci per a una possible ampliació d’establiments o per a aconseguir un préstec bancari en una entitat financera, etc.” show_quote_icon=”no”][vc_separator type=”transparent” thickness=”1″ up=”22″ icon_pack=”font_awesome” fe_icon=”arrow_back” icon_type=”normal”][vc_column_text]Com es pot comprendre, les necessitats que té una empresa al llarg de la seva vida són constants i en contínua evolució, si més no per a poder donar compliment a l’allau de normatives que contínuament apareixen: medi ambient, prevenció de riscos laborals, protecció de dades de tercers, etc.[/vc_column_text][vc_column_text]Per tant, ara més que mai, les empreses que vulguin sobreviure en el seu mercat, han de ser eficients, competitives, autoexigents. Això implica que han d’invertir tots els seus esforços en fer bé allò que saben fer, allò pel qual es van crear.[/vc_column_text][vc_column_text]Trobaran en les empreses de consultoria empresarial l’aliat ideal, que els permetrà donar compliment a tots els seus objectius i a les exigències externes, sense desviar la seva atenció ni minvar els recursos que tant necessiten per a sobreviure.