¿Què és el project management?

maig
28
2012


La Gestió de Projectes, o Project Management, és l'eina fonamental per assegurar que les nostres idees s'acabin realitzant amb èxit.

Qui no ha tingut la sensació quan hem hagut d'iniciar un projecte de certa envergadura, de no saber ni per on començar? I que molt possiblement pot haver-hi molts aspectes del projecte que no sabem abastar, uns altres que no podem preveure i complicacions que ens sorgiran al llarg del mateix i que poden comprometre l'èxit del nostre propòsit?

Per definició, un projecte és un esforç dirigit a aconseguir uns objectius determinats, amb un abast conegut, un temps determinat, i un pressupost concret.

Tots hem tingut projectes de major o menor importància al llarg de la nostra vida personal i professional: iniciar un negoci, obrir una tenda, comprar un immoble, realitzar uns estudis de llarga durada, o fins i tot remodelar la llar.

Si haguéssim de resumir què és el Project Management a una persona profana en el tema, podríem definir-ho com alguna cosa així: “Per aconseguir una meta desitjada, cal esbrinar quins són les seves veritables necessitats, definir els objectius a aconseguir i gestionar els requeriments a complir, que solen venir determinats per l'abast del projecte, el pressupost i el temps, com a elements restrictius i finits. Posteriorment, és necessari un seguiment dels processos triats, per assegurar que no hi ha desviacions respecte de les previsions traçades inicialment."

Les persones emprenedores tenen una inquietud especial que els porta a començar nous projectes contínuament, i precisament això els fa aprendre i millorar constantment, de manera que l'experiència es va acumulant i es va adquirint un patrimoni de coneixement que fa que es cometin menys errors i els proveeix d'una major capacitat de previsió i de correcció dels problemes.

Gràcies a l'experiència d'haver protagonitzat molts i molts projectes, propis o ajudant a tercers, és el que oferim les empreses de consultoria empresarial. En el nostre anterior post, ja vam exposar algunes de les funcions que complien les empreses de consultoria empresarial, però si haguéssim de triar una, per excel·lència seria el Project Management.

Assegurar la viabilitat d'un projecte és minimitzar les incògnites que ho envolten, tenir en compte les variables associades i la consecució de les metes que ens portaran a la consecució de l'objectiu desitjat. Com es pot veure, requereix d'un gran treball abans, durant i després de l'execució del projecte. Aquesta tasca constitueix en si mateixa una disciplina que totes les empreses han de dominar si volen tenir èxit en els projectes que engeguen.