Remanufactura i tancament de cicle de les Unitats de Control del Motor (ECU) de Vehicles Fora d’Ús (VFU) en el projecte BalidECU.

El projecte BalidECU per al tancament de cicle d’Unitats de Control del Motor (ECU), busca desenvolupar una línia de negoci basada en la remanufactura d’aquests components i provar la viabilitat del reciclatge d’aquelles unitats que no s’hagin pogut recuperar.

 

Els vehicles a final de la seva vida útil, o vehicles fora d’ús (VFU), són una important font de materials valuosos i tecnologia punta que pot resultar molt beneficiosa recuperar tant econòmica com ambientalment. En l’actualitat, gran part dels materials i components que formen part del vehicle acaben com a ferralla o a l’abocador a través de la fracció lleugera de fragmentació o FLUFF. A això cal sumar que els vehicles cada vegada compten amb major quantitat de plàstic i components electrònics, per la qual cosa el tractament dels VFU canviarà radicalment en els propers anys a la recerca d’una gestió més sostenible basada en la recuperació de components i materials.

 

Les ECUs

Concretament, entre els components identificats com a valuosos dins d’un vehicle, es troben les Unitats de Control del Motor (o Ecus per les seves sigles en anglès, Engine Control Unit). Les Ecus són el cervell del motor dels nostres vehicles, encarregades de controlar la injecció del combustible i el temps d’ignició entre uns altres i es consideren valuoses tant des del punt de vista tecnològic com pels materials dels quals es componen, metalls preciosos i rars com el Liti (Li), el Platí (Pt) i el Rodio (Rh) per exemple.

 

Objectius del projecte BalidECU

El projecte liderat per Lanteko Berria, empresa especialitzada en la recollida, transferència i recuperació de residus relacionats amb el sector de l’automòbil, perseguirà els següents objectius:
– Desenvolupar una nova línia de remanufactura i reutilització en la cadena de valor del vehicle, centrada en la recuperació d’Ecus de vehicles, incloent la recollida dels mateixos des de desballestaments i des de tallers de reparació, i un canal de venda.
– Crear un know-how per la remanufactura i reutilització d’ECU de vehicles.
– Tancar el cicle de les Ecus no remanufacturables mitjançant una línia de reciclatge que inclogui l’extracció i reciclatge de materials valuosos del corrent de residus.
– Eliminar quantitat de material del paquet de ferralla i millorar mitjançant upcycling la destinació final dels mateixos d’acord amb la jerarquia de residus.

 

Empreses participants

A més de Lanteko com a líder del projecte, també participaran en el mateix IndumetalRecycling, com a empresa especialitzada en el reciclatge de materials provinents de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i ferralla complexa; Econia Empresarial, consultora especialitzada en el medi ambient i residus i coneixedora directa del sector de l’automòbil i Zicla com a consultora especialitzada en solucions d’economia circular, en l’aprofitament de materials secundaris i reciclats i tracció mediambiental de la cadena de valor.

 

Finançament

El projecte BalidECU està finançat per la societat pública del Govern Basc, Ihobe, i la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins de la convocatòria 2017 de “Projectes Demostració en Economia Circular”.