Aplicació de l’Ecoinnovació i Economia Circular en components d’autocars

IRIZAR és l’empresa matriu d’un grup empresarial líder en el sector d’autobusos i autocars, a més de ser empresa de referència de sectors com el ferroviari i la maquinària rotativa, amb seu situada en Ormaiztegi (Gipuzkoa).

En el projecte denominat REMACOMP, hem posat a disposició del mateix tots els nostres coneixements en ecoinnovació i economia circular per a la creació de protocols adequats en remanufactura de peces dels autocars, que repercuteixin en elevats beneficis ambientals, a més de en noves vies de comercialització i ús d’aquestes.

A més, des d’econia hem realitzat les tasques de Project Manager de tots els socis participants per assegurar el correcte desenvolupament del projecte, així com l’execució amb èxit d’aquest.

El projecte ha estat liderat per l’empresa LANTEKO, especialista en remanufactura de components d’automòbils.

Disseny i autorització d’un centre de tractament de vehicles

Hem projectat i autoritzat un dels majors CAT ‘s (Centre Autoritzat de Tractament) de Catalunya per a l’empresa AUTOGRUAS SANT JORDI, SL. Es tracta d’un desballestament de Vehicles Fora d’Ús de turismes, vehicles industrials i de motocicletes modern, amb vocació de sostenibilitat i eficiència, situat en el terme municipal de Masquefa.

Un dels camps d’especialització d’econia és el disseny i legalització d’empreses de gestió de residus. Aquesta tipologia d’empreses, fonamentals per a la societat actual i del futur, són paradigma de la sostenibilitat, on s’aconsegueix que els residus es converteixin recursos per a altres empreses i per a la resta de la societat.

Els gestors de residus, encara que són un pilar bàsic de l’economia circular, tenen un elevat potencial de risc ambiental, per la qual cosa han d’implementar importants mesures de prevenció de la contaminació i estan sotmeses a una especial vigilància per part de les administracions ambientals. En el cas d’ AUTOGRUAS SANT JORDI, s’han dissenyat les noves instal·lacions per garantir la protecció del medi ambient i el compliment de les més estrictes normatives ambientals.

Assessorament ambiental a gestor de residus líquids

Des de fa anys, a econia assessorem de forma contínua a PEINAJE DEL RÍO LLOBREGAT, una empresa de gestió de residus líquids industrials a la zona central de Catalunya.

En estreta col·laboració amb la direcció de l’empresa, duem a terme un seguiment continuat per fixar les estratègies i les accions de millora en aspectes ambientals com la disminució de residus, el reaprofitament d’aigües, la minimització d’olors i d’emissions a l’atmosfera, optimització en el consum de recursos energètics, etc; fent una empresa més moderna, sostenible i eficient.

D’aquesta manera, l’empresa PEINAJE DEL RÍO LLOBREGAT han trobat en nosaltres el seu partner de confiança que li permet assegurar el compliment de les normatives ambientals, estar permanentment informada de les novetats normatives i de les tendències en polítiques ambientals que li poden afectar.

Així, s’aconsegueixen conjuntament objectius alineats amb l’estratègia de l’empresa, de manera que millora la seva imatge cap a l’administració, els clients, els inversors i la societat en general.

Project manager i compliance manager LIFE COOP2020

La nostra experiència en gestió de projectes i solucions d’enginyeria ambiental, ha permès que dirigim i controlem el projecte finançat pel programa LIFE+ de la Unió Europea: COOP2020.

COOP2020 té com a principal objectiu demostrar la viabilitat econòmica, social i ambiental d’un nou model de negoci enfocat a cooperatives agrícoles, el qual integra al mateix temps l’estalvi energètic, la generació d’energies renovables i la producció de biomassa.

El projecte s’identifica amb l’emblemàtica iniciativa de l’estratègia Europa 2020: “Cap a una Europa eficient en recursos: desacoblar el desenvolupament econòmic de l’ús dels recursos, descarbonitzar l’economia, augmentar l’ús dels recursos renovables, i promocionar l’eficiència energètica.” Això es deu al fet que el projecte es focalitza en dues estratègies principals: l’estalvi energètic i la generació d’energia procedent de diverses fonts renovables.

Aquestes accions constituiran la base d’una “xarxa elèctrica rural intel·ligent” i provaran, a partir de casos reals, que la generació i distribució d’energia descentralitzada és econòmicament factible, així com també desitjable. Coop 2020 desitja inspirar en un futur la implementació i expansió de “xarxes elèctriques rurals intel·ligents” en altres regions europees.

El projecte té un pressupost de 2,4 M€ i participen com a socis: Cooperativa de Cambrils (Catalunya), Econia Empresarial (Catalunya), Baiwind (País Basc), ATRES80(Catalunya), CERTH (Grècia) i Transfer(Catalunya).

Consecució certificació energètica LEEDGOLD en edifici d’oficines

A econia comptem amb especialistes en solucions energètiques i ambientals, de manera que hem estat responsables, per part de l’empresa constructora, de que l’edifici d’oficines BlueBuilding, situat al barri de Chamartín de Madrid i propietat de ZURICH INSURANCE GROUP, aconsegueixi, en la seva remodelació integral, la certificació energètica LEED GOLD.

L’edifici, ha estat rehabilitat en la seva totalitat i dissenyat de forma innovadora per l’arquitecte Rafael de La Hoz, disposant d’un traçat tridimensional que combina el vidre i acer, proporcionant llum natural. Consta de vuit plantes i una superfície total de 9.208 m2, permetent el seu ús per a oficines d’entre 300 i 1.200 m2.

Des d’econia hem aportat el nostre coneixement en energies renovables, millora, control i vigilància dels aspectes durant tot el procés de rehabilitació; treballant de forma conjunta amb tots els agents implicats, per tal es pogués aconseguir la certificació energètica desitjada.

Aquest tipus de certificacions, tot i fer un pas més en solucions energètiques innovadores, estan directament alineades amb la legislació vigent en matèria d’energia, doncs els nous edificis han d’incorporar mecanismes de control i aplicar a les infraestructures criteris de sostenibilitat.

Aquest projecte i certificació ha obtingut, a més, el Premi Diamante 2017 atorgat per Mitsubishi Electric, reconeixent el treball dels professionals que busquen implantar mesures d’estalvi energètic.

Introducció del concepte de l’economia circular per al desenvolupament de les pimes a Gipuzkoa

Des de la fundació d’econia hem apostat pels projectes orientats cap a la sostenibilitat, l’economia circular i l’ecoinnovació.

Amb un projecte participat per la Diputació de Gipuzkoa, hem realitzat l’anàlisi i desenvolupament d’accions per a la conscienciació de les pimes que formen part d’AEGA (Asociación de Empresarios de Automoción de Gipuzkoa).

Aquest projecte, orientat a més de 400 empreses, ha permès introduir els principis de l’economia circular. A més s’ha aconseguit reduir els impactes ambientals de les empreses, crear una xarxa de col·laboració empresarial i una fixació de l’ocupació; millorant la seva competitivitat.

En aquest projecte, econia ha ofert el valor afegit de la seva capacitat a combinar la realització de treball de camp, les reunions i sessions grupals; així com tot el seu potencial en les accions de difusió, comunicació i sensibilització; tot això, vital per aconseguir l’èxit planificat.