Nova llei de la UE que prohibeix el blanqueig ecològic i la informació enganyosa

gen.
22
2024


  • Quedaran prohibides les al·legacions mediambientals genèriques i altra informació enganyosa.
  • Només s' acceptaran etiquetes de sostenibilitat basades en sistemes de certificació oficials.
  • La informació sobre la garantia haurà de ser més visible i s'introduirà una nova etiqueta sobre extensió de la garantia.

 

L'Eurocambra ha donat llum verda definitiva a una directiva que millorarà l'etiquetatge dels productes i prohibirà l'ús d'al·legacions mediambientals enganyoses.

La Directiva adoptada el 17.01.2024 per 593 vots a favor, 21 en contra i 14 abstencions té per objecte protegir els consumidors de les pràctiques comercials enganyoses i ajudar-los a triar millor les seves compres. Per aconseguir-ho, s'afegiran a la llista de pràctiques comercials prohibides de la UE una sèrie d'hàbits comercials problemàtics relacionats amb el blanqueig ecològic i l'obsolescència primerenca dels productes.

Publicitat més precisa i confiable

El que és més important, les noves normes pretenen que l'etiquetatge dels productes sigui més clar i fiable mitjançant la prohibició de l'ús d'al·legacions mediambientals genèriques com  «respectuós amb el medi ambient», «natural», «biodegradable», «climàticament neutre» o «eco» sense cap prova.

També es regularà a partir d' ara l' ús d' etiquetes de sostenibilitat, atesa la confusió provocada per la seva proliferació i per no utilitzar referències comparables. En el futur, la Unió només permetrà etiquetes de sostenibilitat basades en sistemes de certificació oficials o establertes per les autoritats públiques.

A més, la directiva prohibirà al·legacions que un producte té un impacte neutre, reduït o positiu en el medi ambient gràcies als sistemes de compensació d'emissions.

Durabilitat en el punt de mira

Un altre objectiu important d'aquesta nova legislació és fer que productors i consumidors se centrin més en la durabilitat dels béns. En el futur, la informació sobre la garantia haurà de ser més visible i es crearà una nova etiqueta harmonitzada per donar més visibilitat als productes amb un període de garantia ampliat.

Les noves normes també prohibiran les al·legacions infundades sobre la durabilitat (per exemple, dir que una rentadora durarà 5 000 cicles de rentat si no és cert en condicions normals), les incitacions a substituir els consumibles abans de l'estrictament necessari (sol ocórrer amb la tinta d'impressora, per exemple) i presentar els productes com a reparables quan no ho són.

Pròxims passos.

La directiva ha de rebre ara l' aprovació final del Consell, després de la qual cosa es publicarà al Diari Oficial i els Estats membres disposaran de vint-i-quatre mesos per incorporar-la al seu ordenament jurídic nacional.

Context

La nova directiva està pensada per a funcionar conjuntament amb la Directiva sobre al·legacions ecològiques, que actualment s'està debatent en comissió al Parlament. La futura Directiva sobre al·legacions ecològiques serà més específica i elaborarà amb més detall les condicions per fer al·legacions mediambientals.