Un projecte d’ECONIA, guardonat en la 1a edició dels Premis Sigrauto

set.
14
2018


En la 1a edició dels Premis SIGRAUTO a la Innovació a la Recuperació, el projecte CAR MINING  “Mineria de plàstic en els CAT” ha obtingut el 2n premi.

El projecte es presenta com una solució per valoritzar els residus plàstics procedents dels VFU, els quals són cada vegada més abundants en els nous dissenys de vehicles i actualment no s'estan valoritzant.

L'objectiu principal de CAR MINING és valoritzar peces de plàstic procedent de VFU per a l'obtenció de granses d'alt valor afegit, permetent reduir la quantitat de FLUFF i augmentar el pes del VFU que es valoritza.

Així doncs, és un projecte de foment de l'economia circular que pretén d'una banda, reduir el volum de residus que acaben dipositats en abocador i de l'altra, valoritzar residus plàstics d'alta qualitat dels VFU, recirculant-los com a matèria primera secundària. A més, permet augmentar les oportunitats de negoci, així com la competitivitat del CAT mitjançant la valorització de materials plàstics procedents dels VFU.

També potencia la simbiosi industrial en el territori en el qual es desenvolupa ja que integrarà a tots els actors de la cadena de valor (gestors, transformadors, consumidors finals ...).

El projecte CAR MINING es realitza amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya. Està liderat per Autogrúas Sant Jordi i des d’ECONIA, com empresa especialitzada, estem duent a terme la gestió del projecte i les tasques d’assessorament de viabilitat tècnica i ambiental en la gestió de projectes i estudis mediambientals. Al projecte també hi participa Zicla, empresa experta en productes plàstics reciclats.

Podeu conèixer més detalls de la primera edició dels Premis Sigrauto i del projecte CAR MINING, al següent enllaç.

Imatge: sigrauto.com