SETMANA INTERNACIONAL DEL COMPOST – El departament d'enginyeria d’ECONIA i les plantes de compostatge

maig
8
2019


Del 5 a l'11 de maig del 2019 se celebra la Setmana Internacional del Compost (ICAW), amb l'objectiu d'organitzar durant la mateixa setmana i en diferents països, un conjunt d'activitats de sensibilització i informació sobre el compost.

El compost és el producte resultant de la descomposició aeròbia de la matèria orgànica mitjançant el procés de compostatge, que reutilitzat en el sector agrícola, és una eina per a la millora de la fertilitat dels sòls i dels cultius.

La incorporació del compost en el sòl, aporta una millora de la seva estabilitat estructural, augmenta la capacitat de retenció d'aigua, redueix l'erosió i evaporació. A més, regula el ph i l'activitat microbiana.

El compost té un avantatge principal, i és que és altament manejable (molt més que els fems), no produeix males olors i disminueix el risc de contaminació. A més, el compost comporta menors pèrdues de nitrogen enfront dels fems. Tot això ho converteix en un producte fàcilment comerciable. 

Però perquè el compost tingui totes aquestes qualitats, la seva elaboració ha de ser adequada i controlada, sent necessàries instal·lacions adequades, tant en disseny com en explotació, per a la seva legalització i funcionament.

L'equip d'enginyeria d’ECONIA disposa de gran experiència i coneixements, tant en residus compostables com en el disseny i legalització de plantes de compostatge.