REMACOMP, desenvolupament de protocols de noves línies de peces remanufacturables d'autobusos

març
1
2018


El projecte d'ecoinnovació REMACOMP permetrà saber quins són aquelles peces que són fàcilment remanufacturables dels autobusos, sempre des d'un punt de vista tècnic i econòmic, per al desenvolupament de protocols per a l'estandardització del procés. Tot això permetrà a la Comunitat Autònoma del País Basc (CAPV) posicionar-se com un territori capdavanter en el sector de la remanufactura de l'automòbil, alineant-se cap a una economia circular.

 

Un dels principals problemes ambientals per part del sector de l'automòbil és el volum de residus generats, especialment al final de la cadena de valor, quan els vehicles es converteixen en residus a tractar. Una vegada descontaminats, aquests representen una font notable de matèries primeres secundàries i peces de recanvi, de les quals és important conèixer quins són les millors alternatives de gestió, des d'una perspectiva d'economia circular. Per això, s'estudiaran les tecnologies de remanufactura, així com la seva adaptació a les peces remanufacturables seleccionades prèviament segons les seves particularitats i valor al mercat.

 

REMACOMP permetrà, des de l'ecoinnovació, la creació d'un adequat protocol, el qual repercutirà en forts beneficis ambientals i noves vies de comercialització i ús dels productes remanufacturats, al mateix temps que millorarà substancialment les emissions en el cicle de vida del vehicle.

 

Lanteko, empresa capdavantera del projecte, desenvolupa la seva activitat en la remanufactura de les peces i components procedents dels autobusos fora d'ús en CAPV, a partir dels quals s'obtindran les matèries primeres secundàries. Tot això, comptarà amb el suport tècnic d'empreses líders en el sector; Econia Empresarial SL, empresa especialitzada en la gestió de projectes ambientals i d'economia circular, així com experta en assessorament als gestors de residus; i Irizar, empresa matriu d'un grup empresarial líder en el sector d'autocars i autobusos, entre uns altres.

 

Projecte d'ecoinnovació

El projecte REMACOMP compta amb el suport econòmic de IHOBE en la seva convocatòria de Proyectos de Ecoinnovación orientats a moure a la CAPV cap a una economia innovadora, baixa en carboni i circular.