RecoverAl optimitza la valoració de l'alumini dels vehicles fora d'ús (VFU)

oct.
11
2019


L'alumini és un metall la presència del qual està creixent en el disseny i la fabricació de vehicles des de fa una dècada, per la qual cosa s'està produint un increment de la quantitat d'alumini present en els vehicles fora d'ús, que anirà creixent gradualment en els pròxims anys.

Partint que l'alumini és un material que conserva les seves propietats originals independentment de quantes vegades es processi, és important una correcta valorització al final de la seva vida útil per tal de retenir el seu valor i reincorporar-lo a la producció industrial. En aquest context, neix el projecte RecoverAl, que es presenta com una solució per a optimitzar la valorització de l'alumini present en els vehicles fora d'ús (VFU).

El projecte RecoverAl

El projecte RecoverAl, liderat per Autogrúas Sant Jordi, es va iniciar a principis de 2019 i té com a objectiu fomentar la indústria del reciclatge d'alumini present en els automòbils i promoure l'economia circular.

Com a projecte de foment de l'economia circular, RecoverAl pretén aconseguir la separació en origen de l'alumini present en els vehicles fora d'ús, i optimitzar la recuperació del metall en les foses d'alumini secundari, reduint la quantitat de residus produïda i l'energia consumida en la fabricació d'alumini primari.

RecoverAl també és un projecte que potencia la simbiosi industrial a nivell local/regional ja que implica els actors de la cadena de valor necessaris a la fi de vida de l'alumini separat dels VFU. Fonamentalment: els fabricants (aportant informació), el gestor del VFU (els anomenats CAT o centres Autoritzats de Tractament) i el transformador (fragmentadora i fosa d'alumini secundari). Finalment, a través de les accions de comunicació i transferència de resultats previstos, podrà ser conegut i replicat en la resta de CAT i foses.

El projecte compta amb diferents fases i una durada d'11 mesos

La primera fase del projecte té lloc en les instal·lacions de tractament de vehicles d’Autogrúas Sant Jordi i consisteix en una anàlisi prèvia, on s'estudien les peces d'alumini que contenen els vehicles segons la informació que els fabricants proporcionen de cada la seva marca i model, i l'experiència del CAT en la detecció de peces no fèrriques del VFU.

A continuació, es duu a terme la comprovació i testatge, on s'identifica la presència real de peces d'alumini i es procedeix a l'extracció de les mateixes dels vehicles per a la seva classificació en funció a les seves característiques.

Una vegada classificats els materials, són transportats a la fragmentadora per a la segona fase: la fragmentació de les peces i materials rebuts. El producte obtingut és classificat i transportat per a iniciar la fase de fosa.

La tercera fase es desenvolupa en una fosa especialitzada, on es realitza l'anàlisi del material rebut, es protocol·litza la seva entrada en producció segons la seva composició, i es procedeix a la seva fosa per a l'obtenció de lingots d'alumini. Les actuacions finalitzen amb l'anàlisi del producte final.

A continuació es presenta l'esquema de les fases del projecte:

Actualment s'han completat amb èxit les actuacions de la fase 1 i la fase 2, i està en desenvolupament la fase 3.

Finalment i amb tota la informació obtinguda a partir de totes les actuacions prèvies, s'analitzarà la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica del projecte RecoverAl amb l'objectiu de permetre la seva aplicació i replicació a escala industrial, així com la transferència de coneixement en el sector.

Empreses participants

Com s'ha comentat, el projecte està liderat per Autogrúas Sant Jordi, pioner centre autoritzat de tractament de vehicles, per les seves instal·lacions i tecnologies, amb una àmplia experiència en projectes de sostenibilitat i economia circular.

Per a les actuacions que es desenvolupen fora de l'àmbit del sector del CAT, es compta amb el suport d'una empresa especialitzada en la separació de materials i una empresa dedicada a la recuperació i reciclatge d'alumini mitjançant fosa secundària.

En l'àmbit tècnic el projecte compta amb la participació de dues empreses amb una llarga trajectòria en el món del upcycling: Econia Empresarial, consultora ambiental especialitzada en l'assessorament i gestió d'ecoinnovació i economia circular; i Zicla, empresa especialitzada en innovació de residus i estratègies sectorials.

Finançament

El projecte RecoverAl té el suport de la Agència de Residus de Catalunya, a través del programa “Ajuts per a l’execució de projectes de foment de l’economia circular".

Font: Article d'eco-circular.com