Més de 12.000 morts prematures a Europa per la contaminació acústica

març
5
2020


Un de cada cinc europeus pateix nivells de soroll perjudicials per a la salut.

L'exposició crònica a un nivell de soroll per sobre del permès genera cada any més de 12.000 morts prematures a tot Europa, i provoca també fins a 48.000 nous casos anuals de cardiopatia. Ho denuncia un nou estudi de l'Agència Europea de Medi ambient, que alerta que un de cada cinc europeus (el 20%) viu en zones on el soroll del trànsit arriba a nivells perjudicials per a la salut.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana mantenir el soroll per sota dels 55 decibels, però fins a 113 milions d'europeus estan sotmesos dia, tarda i nit a uns nivells de soroll que com a mínim arriben a aquesta xifra, si no la depassen. Per a més de 6,5 milions de persones l'excés de soroll genera fins i tot interrupcions del son durant la nit de manera crònica. "El soroll mediambiental, en especial el del trànsit rodat, continua sent un problema greu que afecta la salut i el benestar de milions de persones a Europa", denuncia l'estudi.

L'estudi crida l'atenció als governs europeus perquè no han fet els deures per reduir el soroll de les grans ciutats –i també el de les zones rurals pròximes a carreteres, aeroports i indústries–, una xacra que segueix sense reduir-se tot i les alertes que des de fa anys comunica l'OMS i la mateixa UE.

El soroll dels trens, per a la població que viu molt a prop d'estacions i vies ferroviàries, genera una exposició crònica perjudicial per a 22 milions de persones arreu de la Unió Europea. Quatre milions d'europeus pateixen nivells perjudicials de soroll procedents dels avions i un milió més està exposat a contaminació acústica perjudicial procedent de la indústria, detalla l'estudi. El soroll constant dels avions, afegeix, és la causa fins i tot de la disfunció en l'aprenentatge que pateixen 12.500 escolars europeus.

L'excés de soroll, generat pel trànsit de les grans ciutats, però també pel soroll de carreteres, trens, avions i indústries, no només provoca problemes auditius, sinó que pot provocar malalties coronàries, estrès i trastorns en el son. La cardiopatia isquèmica, que l'estudi vincula a la contaminació acústica, provoca la progressiva obstrucció de les vies que donen sang al cor.

L'estudi de l'Agència Europea de Medi Ambient alerta també que l'excés de soroll no afecta tothom per igual, sinó que, com sempre, les poblacions més desafavorides socialment pateixen sovint impactes més grans, perquè viuen més a prop d'aeroports, carreteres i altres fonts de contaminació acústica.

Les xifres que revela l'estudi posen de manifest que no s'han assolit els objectius que la mateixa UE s'havia marcat per al 2020 "de reduir de manera significativa la contaminació acústica a la Unió Europea per acostar-se als nivells recomanats per l'OMS". I no només això, sinó que malgrat la millora en el monitoratge dels nivells de soroll encara hi ha un 30% de dades que no estan disponibles per a l'anàlisi, denuncia l'estudi.

Un problema també per a la fauna
Però l'excés de soroll provinent del tràfic rodat, ferroviari, aeri i també de certes indústries no només perjudica la salut dels ciutadans europeus, sinó que també està afectant la vida salvatge europea, tant la terrestre com la marina. Els mamífers marins són uns dels més afectats, però a terra també els ocells pateixen molts trastorns reproductius i de comportament.

Almenys un 19% de les àrees protegides se situen, de fet, en zones on els nivells de soroll estan per sobre dels llindars recomanats. Aquest soroll excessiu pot generar canvis en el comportament i afectacions psicològiques en molts animals, però també redueix la seva taxa de reproducció, augmenta la seva mortalitat i porta moltes espècies a emigrar.

Font: ara.cat