Les tendències en VFU i RAEE’s cap a l'economia circular

nov.
15
2017


Meritxell Barroso, juntament amb altres experts internacionals, ha treballat les tendències de mercats que afecten als fluxos de diferents residus, per IHOBE (Societat pública de gestió ambiental del govern basc) dins del projecte europeu New Innonet, en el marc dels projectes Horizon2020 de la Unió Europea.

 

Les mesures de la Comissió se centren en quatre punts estratègics: gestió de residus municipals, la deposició en abocadors, el packaging i, finalment, els vehicles, les bateries i els residus elèctrics i electrònics.

 

Els fluxos de residus dels vehicles (vehicles fora d'ús, VFUs) i dels residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE’s), estan íntimament relacionats. Des de fa dues dècades, les tecnologies desenvolupades en el sector de l'automoció han tingut, i segueixen tenint, un impacte significatiu en el disseny dels vehicles. Aquests canvis han donat lloc també a un canvi en el cicle de vida del vehicle i així en el vehicle al final de la seva vida útil (VFU).

 

Revista Recupera 101