L’ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA (ACV), una eina objectiva de mesura de l’impacte ambiental

set.
2
2019


Arreu del món s’estan fent esforços continuats per abordar la reducció de residus i els impactes ambientals associats.

En aquest context, existeix una metodologia normalitzada internacionalment, que facilita el desenvolupament sostenible: l’anàlisi del cicle de la vida (ACV); que té com a finalitat analitzar, de manera objectiva, metòdica, sistemàtica i científica, els diferents impactes ambientals potencials, associats a cada una de les etapes del cicle de la vida complet d’un producte.

Els principis bàsics de qualsevol avaluació del cicle de vida són l’anàlisi “del bressol a la tomba” i l’ús d’una unitat funcional, a la qual s’estableixen tots els fluxos de materials i energia (entrades i sortides), els recursos i l’ús del sòl, i fins i tot els possibles impactes i possibles intervencions, en relació a una mesura quantitativa per avaluar l’aspecte ambiental del sistema d’un producte.

L’ACV constitueix una base sòlida per a empreses i organitzacions amb l'objectiu de supervisar el rendiment ambiental i desenvolupar estratègies per reduir-ne l'impacte. Les avaluacions del cicle de vida s’executen segons mètodes estandarditzats i reconeguts internacionalment, com ara ISO 14000 i PAS 2050. Els resultats d’un ACV ajuden a identificar oportunitats de millora i a indicar opcions més preferibles per al medi ambient.

Actualment a ECONIA estem emprant aquesta metodologia en diferents projectes, tant els que tenen com a resultat productes, com a serveis. Alguns exemples: ROLLING PLASTICS, RESEAT, CARMINING, RECOVERAL, RESIDOWN, TKNOWCAT, CARKONPON...