La remanufactura en el sector de l'automoció: un circuit bàsic en l'economia circular

nov.
11
2019


L'Economia Circular té múltiples circuits pels quals s'ha d'aconseguir que, els residus actuals, siguin recursos introduïts de nou en les cadenes de valor dels productes.

Un d'aquests circuits és el de la remanufactura. La remanufactura és el procés pel qual s'aconsegueix retornar un producte ja en el final del cicle de vida a l'estat nou, amb una qualitat equivalent o superior al del producte original. El producte es desencadella a nivell de components, s'inspecciona, repara i finalment es reensambla utilitzant les peces que s'hagin recuperat del producte original o bé peces noves. També inclou una fase d'actualització per a millorar les prestacions del producte respecte a l'original, per la qual cosa la garantia del producte remanufacturat sempre és idèntic a la d'un producte nou o fins i tot millor.

La remanufactura és el procés amb major grau de sostenibilitat segons la jerarquia d'ús de producte. Per això, per a avançar cap a l'economia circular, la remanufactura ha de ser un aspecte clau per al desenvolupament sostenible en moltes indústries; específicament, en automoció, on l'ús de diferents peces és molt elevat.

La remanufactura (o fins i tot la reparació avançada), no és un procés nou en el sector automobilístic. La reparació de peces mecàniques per a ser reutilitzades va ser, durant dècades, una pràctica habitual duta a terme, principalment en els tallers de reparació de vehicles. No obstant això, en els últims anys, el nivell d'introducció en el mercat de les peces remanufacturadas ha caigut de manera important, principalment per:

  • L'augment dels nivells d'electrificació i electronització dels vehicles.
  • Les diverses polítiques comercials i de garanties ofertes pels fabricants de vehicles.
  • Els baixos nivells de coneixement en la reparació i remanufactura en electromecànica dels professionals.

A més, cal tenir en compte que, en l'actualitat, el parc automobilístic es troba, de ple, en plena transformació, en la qual els vehicles de combustió estan donant pas a diferents tecnologies de propulsió híbrida i elèctrica i que afecta a tots els agents del mercat relacionats; també a les empreses dedicades a la remanufactura de peces.

Així doncs, els últims anys i seguint la cultura del “usar i llençar”, la remanufactura i reparació han passat a un segon pla, on semblava més convenient canviar les peces espatllades per noves, que la seva reparació i/o remanufactura.

En aquesta política de mercat, alineada amb una economia lineal, l'únic plantejament realitzat era el cost econòmic del producte nou VS un producte recuperat. Però, si realment es desitja el desplegament d'una economia circular, amb un major aprofitament dels recursos i materials, així com, amb un major cicle de vida dels productes i per tant, contemplar el cost ambiental de la posada en mercat d'aquests, la remanufactura ha de ser contemplada com un procés fonamental, que permeti posicionar-se com una font principal de reintroducció de peces en la cadena de valor del sector de l'automoció.

Evidentment, els nous escenaris de mobilitat obren, per a tots els agents del sector, importants interrogants, però també convenients oportunitats.

En aquests nous reptes, com les bases de l'economia circular postulen, hauran d'estar implicades totes les parts de la cadena de valor del sector industrial, compartint coneixements, informació i tecnologies; així com, les administracions públiques, aportant els incentius (legals, econòmics,…) necessaris per a fomentar la reintroducció de productes.

A ECONIA creiem profundament en la remanufactura com a eix principal de l'economia circular; per això estem involucrats actualment en diferents projectes sobre la remanufactura de peces d'automoció, en diferents sectors. Alguns exemples: TKNOWCAT (centrat en peces extretes de vehicles fora d'ús), CARKONPON (centrat en la formació de nous professionals en tècniques i tecnologies de remanufactura), AEGA-Talleres (focalitzat en el foment de l'economia circular en tallers), REECU (basat en recerca de components electrònics)…