L'economia circular i la lluita contra els "il·legals" van centrar el major congrés de desballestaments del món

juny
21
2018


El destacat paper de l'automòbil en l'economia circular i els reptes de cara a la lluita contra les actuacions il·legals van centrar els blocs de ponències.

La xarxa de Centres Autoritzats de Tractament de vehicles (CAT, com es denomina ara als desballestaments) concertada pels fabricants i importadors de vehicles a Espanya ha passat de 97 punts a 555 en tota Espanya en els últims 15 anys. Recolzat en aquest creixement, SIGRAUTO va organitzar els passats 12 i 13 de juny a Madrid la major trobada de desballestaments del món, en el qual van participar més de 300 centres autoritzats. Les jornades, emmarcades en la Fira Internacional de la Recuperació i el Reciclatge (SRR 2018), van comptar amb ponències sobre temes d'interès per al sector i també es va dur a terme el lliurament de premis SIGRAUTO a la innovació en la recuperació.

El destacat paper de l'automòbil en l' economia circular -amb una taxa de recuperació dels vehicles al final de la seva vida útil (VFVU) del 95%- i els reptes de cara a la lluita contra les actuacions il·legals van centrar els blocs de ponències. Les associacions ANFAC i ANIACAM van destacar en la seva intervenció el fet que Espanya compti amb la xarxa concertada més àmplia i ben distribuïda de tota la UE, formada, a més de per 555 CAT, per 26 instal·lacions de fragmentació. De la mateixa manera, es va incidir sobre el fet que Espanya és un dels països on millor funciona el sistema de tramitació de baixes, la qual cosa ajuda al fet que tinguem un percentatge molt inferior de vehicles en “parador ignorat” al final de la seva vida útil, un 5% enfront d'un 40%. En definitiva, el nostre país és clarament una referència en aquest camp.

La DGT va informar del Grup de Treball posat en marxa, juntament amb el Ministeri de Medi ambient i Duanes, per establir mesures que garanteixin la correcta exportació de vehicles usats, peces i components assegurant que estan descontaminats i que no han de ser considerats residus. A més, s'està iniciant l'anotació en el Registre General de Vehicles dels vehicles declarats sinistres totals per evitar fraus i s'està treballant en l'establiment de controls per identificar instal·lacions no autoritzades que estiguin presentant baixes temporals.

VENDA DE PECES PER INTERNET

El SEPRONA va exposar les 30 recerques sobre portals de venda de peces en internet que estan duent a terme. En aquest sentit, des de FER es va recalcar la necessitat que l'administració i les forces i cossos de la llei treballin per perseguir aquestes actuacions fora de la llei. AEDRA per la seva banda, va exposar les principals vies d'irregularitat, va destacar que tot recanvi usat que no provingui d'un CAT és il·legal i la necessitat que les autoritats de consum s'impliquin també en aquest assumpte.

També va haver-hi espai per al debat sobre el nou marc de relacions d'altres agents del sector de l'automòbil amb els CAT on es va destacar que la reutilització de peces és una exigència legal i una activitat necessària però que aquesta extracció per a la seva comercialització només pot dur-se a terme en un centre autoritzat.

Els premis SIGRAUTO a la innovació en la recuperació van correspondre a Ferimet, per la seva nova planta de separació per infrarojos de plàstics dels VFVU i el seu posterior reciclat; Autogrúas Sant Jordi, per un projecte sobre mineria de plàstics en els CAT, i Grup Lyrsa, pel seu projecte per reciclar el vidre dels VFVU mitjançant tecnologies de postfragmentació. Va clausurar les jornades el Viceconseller de Medi ambient de la Comunitat de Madrid.

Font: residuosprofesional.com