La Comissió Europea ha fixat normes per a aplicar l’ajustament en els pagaments per emissions.

nov.
6
2023


El passat 17 d’agost, la Comissió Europea va aprovar les normes per a aplicar el denominat CBAM (Mecanisme d’Ajustament de Carboni en Frontera), el qual pretén evitar el desavantatge en el que es troben les empreses europees subjectes a les normes climàtiques i que han de pagar pels seus drets d’emissió de CO2.

 

L’aplicació de la fase transitòria del CBAM és de l’1 d’octubre 2023 fins a finals del 2024.

Aquesta reglamentació detalla les obligacions transitòries per a la notificació per als importadors de la UE de mercaderies subjectes al CBAM, així com la metodologia transitòria per a calcular les emissions incorporades alliberades durant el procés de producció d’aquestes mercaderies.

Aquesta taxa s’aplicarà a les importacions de sectors, principalment, com: la siderúrgia, la producció de ciment o fertilitzants, el sector de l’alumini i la generació d’electricitat; que, durant el període transitori, els importadors només caldrà proporcionin dades sobre les seves emissions. També s’inclourà el sector de l’hidrogen, alguns productes intermedis com a cargols i articles similars de ferro o acer.

Els importadors europeus dels productes afectats hauran de, en primer lloc, obtenir una autorització i després comprar els drets d’emissió de CO2 corresponent al preu de les emissions que s’hagués pagat si aquests béns s’haguessin produït en la Unió Europea.

De forma paral·lela, s’estan desenvolupant eines informàtiques específiques per a ajudar al càlcul i notificació dels importadors.

Tot i que es sol·licita als importadors la recopilació de dades a partir de l’1 d’octubre del 2023, el primer informe no haurà de presentar-se fins el 31 de gener del 2024.