El Parlament Europeu recolza augmentar els objectius de descarbonització amb la revisió de tres textos

abr.
3
2023


L’Eurocambra ha adoptat la revisió de la Directiva relativa a l’eficiència energètica dels edificis (responsables del 36% de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle -GEI-. Es pretén així que el sector de la construcció sigui climàticament neutre el 2050.

La revisió marca, d’una banda que, a partir del 2028, els nous edificis han de ser zero emissions (el 2026, en el cas dels de l’Administració Pública), i equipats amb tecnologia solar. D’altra, augmentar la rehabilitació d’edificis per a millorar la seva eficiència a nivell energètic.

També indica que els edificis residencials han d’aconseguir, com a mínim, el 2030 la classficiació energètica E i, el 2033, la D. Aquests objectius, en el cas dels edificis no residencials s’hauran de complir el 2030 i en edificis públics el 2027.

Conjuntament a aquesta revisió, el Parlament Europeu ha revisat el “Reglament del Repartiment de l’Esforç” i també el “Reglament que eleva l’objectiu de la UE d’absorció d’emissions de diòxid de carboni pels boscos”.

Els propers passos per a aquests textos és la ratificació del Consell i la seva posterior publicació en el Diari Oficial de la UE i la seva entrada en vigor vint dies després.