E-AUTO KIT, estratègia d'evolució a l'electrificació de vehicles de combustió

febr.
19
2018


El projecte d’ecodisseny e-AUTO KIT busca estudiar la viabilitat de l'electrificació dels vehicles de combustió a través de la fabricació d'un kit modular.

 

A Euskadi en 2016 el nombre de vehicles elèctrics i híbrids matriculats es van situar lleugerament per sobre de la mitjana espanyola, demostrant així la necessitat de potenciar el sector de l'automòbil elèctric. Tot això, en la línia de la descarbonización de la UE amb la finalitat de disminuir les emissions i la dependència que hi ha cap a energies derivades del petroli. És per això que aquest projecte pretén actuar sobre els dos principals sectors responsables de la meitat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI) en la UE; la producció d'energia i el transport. La fabricació dels kits d'electrificació modular donarà lloc a una millora ambiental al llarg de tot el cicle de vida dels vehicles, oferint un nou model de negoci per als tallers i concessionaris del País Basc.

 

La implantació d'aquests kits modulables suposarà la reducció de la fabricació de nous vehicles, el qual implicarà un estalvi en el consum de recursos naturals, extracció de matèries primeres, i com a conseqüència la reducció de les emissions de GEI durant aquestes fases. D'altra banda, l'electrificació dels vehicles de combustió tant d'aquells que hagin arribat al final de la seva vida útil com els què no, possibilitarà allargar el seu funcionament permetent un reúso dels mateixos. A més, el kit ecodissenyat, en estar format per diferents mòduls, afavorirà reparacions i canvis, sense necessitat de substituir la totalitat del mateix.

Per a això, el present projecte està liderat per Rebattery, empresa especialitzada en la reparació de bateries, aportant així experiència i coneixement en el disseny i desenvolupament de bateries i sistemes elèctrics per desenvolupar el kit i la instal·lació del mateix. Per assegurar l'èxit del projecte, s'ha previst la col·laboració de Autonervión, empresa que comercialitza vehicles i compta amb marques que aposten pels vehicles elèctrics; i EconiaEmpresarial SL, especialitzada en projectes ambientals, ressò i d'estratègia circular, que s'encarregarà de dur a terme la gestió del projecte i la seva viabilitat tècnica, econòmica i ambiental.

 

Projecte de desenvolupament de l’ecodisseny

El projecte e-AUTO KIT compta amb el suport econòmic de IHOBE en la seva convocatòria Proyectos Ecodiseño 2017 orientats a optimitzar el consum de recursos per millorar la competitivitat a través de productes i processos més eficients.