Consulta pública prèvia del Projecte de Reial Decret d'envasos i residus d'envasos

abr.
20
2020


Amb l'objectiu de traslladar la Directiva (UE) 2018/852, per la qual es modifica la Directiva 94/62 / CE, i l'aplicació dels preceptes de la Directiva (UE) 2019/904, referits als envasos de plàstics d'un sol ús, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) sotmet a consulta pública el Projecte de Reial Decret d'envasos i residus d'envasos fins al proper 26 de maig.

S'aprofitarà a més aquest tràmit per revisar en profunditat tota la normativa d'envasos i residus d'envasos, i adoptant les mesures necessàries per complir amb els nous reptes, entre els quals:

  • El foment de l'ús d'envasos reutilitzables i sistemes per a la seva reutilització de manera respectuosa amb el medi ambient, i sense comprometre la higiene dels aliments, ni la seguretat dels consumidors.
  • Cerca mesures específiques per aconseguir els nous objectius de reciclatge de l'65% en pes de tots els residus d'envasos el 2025, i de l'70% el 2030.
  • Incrementar la col·laboració ciutadana en la recollida separada de residus d'envasos.
  • Com oferir major transparència en la informació en matèria d'envasos.
  • Es qüestiona la necessitat o no de diferenciar les obligacions dels sistemes de responsabilitat ampliada de l'productor (RAP) per als envasos industrials, respecte dels comercials, i en quina mesura.
  • Com abordar la incorporació de les vendes a distància a les obligacions en matèria de RAP per a aquests envasos.
  • Com millorar la informació relativa a la posada en el mercat d'envasos i a la gestió dels residus d'envasos, i a través de quins instruments.