CALL FOR OFFERS – OFERTA DE SERVEIS (LIFE13 ENV/ES/001513 – LIFE COOP2020)

des.
1
2017


ECONIA EMPRESARIAL, és sòcia en el projecte LIFE COOP2020, que s'està duent a terme a Cambrils (Tarragona), liderat per la Cooperativa Agrícola de Cambrils.

 

Aquest projecte té com a principal objectiu la demostració de la viabilitat econòmica, social i ambiental d'un nou model de negoci enfocat a cooperatives agrícoles, el qual integra al mateix temps l'estalvi energètic, la generació d'energies renovables i la producció de biomassa.

 

El projecte està a la recta final i per assegurar l'èxit del mateix, és necessari contractar una empresa/professional, que pugui oferir dos serveis complementaris:
• Suport en la preparació de la gestió administrativa i financera (me) del projecte.
• Suport en la revisió i avaluació tècnica i econòmica final, així com, les conclusions de les mateixes.

 

Les tasques concretes consistiran en:

• Ajudar en la gestió administrativa i financera que actualment s'està duent a terme, per imputar i reportar despeses del projecte.
• Supervisar el sistema de registre de temps i gestió correcta dels m.
• Supervisar la gestió de compres externes i la seva justificació posterior.
• Ajudar en la justificació de tasques conforme descrit en el projecte.
• Recopilar, repassar i editar la informació per a l'informe final per a la CE, sobre la base dels informes i resultats que reportin els socis del projecte.
• Ajudar en la revisió de les conclusions finals del projecte, en base la documentació anterior.

 

El servei es durà a terme on-line, en permanent contacte (telefònic, mail,…) amb les nostres oficines, des de Gener 2018 a Juny 2018.
També tindran lloc 3 reunions a les nostres oficines de Tarragona (Gener, Març i Juny 2018)

 

Les ofertes, inclosos els costos de viatge previstos, s'esperen abans de l'11 de desembre del 2017 (enviades a: administracio@econia.net) i han d'incloure una referència al nom complet del projecte i al codi com es va indicar anteriorment. Per favor inclogui una llista de referències. A l'oferta, és important descriure:

• Experiència provada en activitats de consultoria i gestió de projectes LIFE.
• Es requereix fluïdesa d’espanyol i anglès.

 

En cas d'algun dubte o comentari, pot contactar-nos telefònicament en el número +34.97.747.02.63, o al mail: administracio@econia.net.