Aprovat el Reial Decret per dirigir la gestió de pneumàtics fora d'ús cap a un model d'economia circular

ag.
8
2020


El 7 d'agost de 2020 s'ha publicat el RD 731/2020 de 4 d'agost, pel qual es modifica el Reial Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús.

Aquesta legislació, que entra en vigor el 8 d'agost de 2020, pretén accelerar la transició del sector dels pneumàtics fora d'ús cap a un model d'economia circular. Entre algunes mesures que introdueix, destaquen:

  • La prohibició del dipòsit en abocadors dels pneumàtics de grans dimensions, amb diàmetre superior a 1.400 mil·límetres, i la seva incorporació a sistema de gestió sota la responsabilitat ampliada de productor. Amb aquesta modificació, tots els pneumàtics de reposició -a excepció de les rodes de les bicicletes- passen a ser objecte de gestió per a la seva reutilització o reciclatge.
  • Es dóna prioritat a la reutilització dels pneumàtics usats que es gestionin. Amb l'objecte de facilitar-ho, el Reial decret defineix les condicions que han de reunir tant els pneumàtics de segon ús com els recautxutats per a la posterior comercialització. Així mateix, la norma detalla la informació que s'ha de subministrar sobre ells a consumidor, preferiblement de forma electrònica.
  • La definició, per a cada any i en cada comunitat autònoma, de les responsabilitats de recollida i gestió que corresponen als sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor, el que evitarà problemes d'acumulació i retards en la recollida dels residus en els punts de generació. Aquesta informació resultarà d'especial utilitat a les autoritats competents en les seves tasques de supervisió i control de les operacions que integren el flux de gestió d'aquest residu.
  • El text també regula el procediment excepcional de recollida a les deixalleries dels pneumàtics fora d'ús, així com la relació entre les deixalleries i productors per costejar la recollida i tractament d'aquests pneumàtics, per tal de resoldre problemes operatius que s'han registrat en el passat.

La norma modifica el Reial Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús, per aconseguir una gestió més eficaç d'aquest residu i consolidar els progressos implementats en la seva gestió al llarg dels quinze anys de vigència de la normativa. Es tracta d'un pas previ a l'adaptació als nous requisits de la responsabilitat ampliada del productor que s'introduiran a través de la transposició de la nova Directiva (UE) 2018/851 sobre la matèria, per a la qual el Govern està tramitant l'avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats.

Aquesta és la tercera norma que el Govern aprova en compliment de l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular, després de l'aprovació del Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, i el Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.