Los residuos, fuente de riqueza. Ahora más cerca con residurecurs.cat

Feb
4
2016


Que els residus són una font de riquesa ja fa temps que ho sabem. Que és una font de riquesa amb molt camí per a recórrer, ho estem començant a descobrir. I la novetat és que s’estan començant a aplicar tècniques de mercat i les eines d’Internet i les xarxes socials.

 

En un moment en què l’Economia Circular, entesa com l’economia industrial que tracta d’evitar cap desaprofitament material i energètic i busca una disminució de la contaminació emesa, i en el qual els fluxos de materials són de dos tipus, els nutrients biològics (dissenyat per tornar a entrar a la biosfera de forma segura) i nutrients tècnics (dissenyats per circular aportar alta qualitat en el sistema de producció) està en boca de tots, la seva filosofia es podria reduir a: “Els teus residus són els meus recursos”, entenent els residus com a recurs clau de l’economia industrial i com a font de matèries primeres secundàries.

 

Recentment l’Agència de Residus de Catalunya ha posat en marxa una plataforma en línia, anomenada residurecurs.cat, i que està basada en el concepte de Marketplace. Aquesta web està adreçada a tot el teixit empresarial amb l'objectiu de promoure l'activitat econòmica i empresarial, i fomentar la reutilització i el reciclatge de residus, la competitivitat, la internacionalització i la formació en temes mediambientals.

 

residusrecurs

 

En aquesta nova aplicació, s’aposta per una evolució de la coneguda Borsa de Subproductes de Catalunya (BSC), que s'ha renovat per tal de millorar les prestacions als usuaris i adaptar-se a les novetats en el camp de la gestió de residus, tot mantenint les funcions per a les quals es va crear originalment :

  • Facilitar la reutilització i el reciclatge dels residus.
  • Evitar el tractament i l'eliminació final dels residus.
  • Posar en contacte oferents i demandants del sector industrial.
  • Reduir les despeses mediambientals de les empreses.

Es poden anunciar tot tipus de recursos sobrants, independentment de si són l'objecte principal o secundari del procés de producció. Per aquest motiu, la tipologia d'anunci que es penja de l’aplicació inclou categories per a residus procedents de processos de producció, restes d'existències, necessitats de matèries primeres, maquinària, envasos, mobiliari i altres objectes, així com la categoria de cap condició de residu i la de subproducte .

 

Per a millorar les prestacions dels usuaris també s'incorpora una eina que permet filtrar els anuncis per distància, facilitant així la tasca de cerca. D'altra banda, s'inclou un servei de missatgeria intern, que permet el contacte privat entre empreses i agilitza el procés de negociació i de tancament d'acords entre interessats.

 

En col·laboració amb l'associació pública-privada EIT Raw Materials de l'European Institute of Innovation & Technology, i amb altres organitzacions expertes en el camp de les matèries primeres (primàries i secundàries), la Borsa de Subproductes de Catalunya (BSC) està en continu estudi de tota la cadena de valor de les matèries primeres, des de l'exploració, l'explotació i el processament sostenible, fins al reciclatge i la substitució d'aquestes matèries primeres per residus (llavors anomenats subproductes), donant prioritat a l'estudi dels metalls i les matèries primeres crítiques.

 

Necessitats detectades de les empreses usuàries

• Anunciar més materials, amb informació més detallada.

• Més dinamisme, facilitar la recerca de proveïdors i clients.

• Possibilitat de poder contactar i negociar fàcilment entre les empreses.

fletxa

Solucions aportades per www.residurecurs.cat

• Possibilitat de fer anuncis més detallats, amb fotografies i noves categories de recursos: restes d'estoc, maquinària, envasos, mobiliari i objectes, etc.

• Oferir un perfil d'usuari per a poder gestionar els anuncis propis i les dades com a usuari, guardar els seus anuncis favorits i contactar proactivament amb qui s'ha interessat pels seus anuncis.

• Missatgeria integrada dins de la plataforma i accés a dades de contacte.

 

Com a característiques que heu de conèixer, per a l’ús de residurecurs.cat:

  • Es tracta d’un servei públic i gratuït.
  • Únicament poden publicar anuncis, aquelles empreses que es registren amb un CIF i que es donen d’alta en l’aplicació.
  • La privacitat de dades de les empreses, només són accessibles per a usuaris avançats residurecurs.cat és una eina potent i innovadora, nascuda per a ajudar ales empreses en la recerca de subproductes o en la gestió dels seus materials sobrants cap a altres empreses que en puguin treure profit material.

Aquesta iniciativa s’engloba dins del marc de l’ampliació de la col·laboració entre empreses i institucions per assolir, entre tots, una economia més eficient i més sostenible.